General terms and conditions ALGEMENE VOORWAARDEN 

Versie 21.09.2022


Deze Algemene Voorwaarden ('GetYourGuide-AV') regelen samen met het Privacybeleid het gebruik van het GetYourGuide online makelaarsplatform ('GetYourGuide-platform'), dat beschikbaar is via (i)(http://www.getyourguide.de),(http://www.getyourguide.com) en bepaalde andere door GetYourGuide geëxploiteerde websites (samen de 'GetYourGuide-website'), alsmede (ii) bepaalde door GetYourGuide gepubliceerde mobiele apps ('GetYourGuide-apps'). 

 

Het GetYourGuide-platform is beschikbaar voor gebruikers over de hele wereld. Bepaalde delen van deze GetYourGuide-AV zijn alleen op u van toepassing indien u in een bepaald land of een bepaalde regio woont.

 

Alle landen (behalve de VS): Als u niet in de Verenigde Staten van Amerika woont, is Bijlage A op u van toepassing. 

 

Verenigde Staten van Amerika: Als u in de Verenigde Staten van Amerika (met inbegrip van haar grondgebied en bezittingen) woont, is Bijlage B op u van toepassing. Bijlage B bevat een verplichte, bindende individuele arbitrageclausule, wat betekent dat u ermee instemt om de meeste geschillen met betrekking tot het GetYourGuide-platform, onze Diensten of deze GetYourGuide-AV voor te leggen aan bindende arbitrage in plaats van een gerechtelijke procedure in te stellen. U kunt arbitrage alleen weigeren als u de procedure in Bijlage B volgt. Bijlage B bevat ook een wederzijdse verklaring van afstand van collectieve vorderingen of berechting door een jury.

1. Over ons


Wij, GetYourGuide Deutschland GmbH, Sonnenburger Straße 71-75, 10437 Berlijn, Duitsland, ingeschreven bij het Amtsgericht Charlottenburg onder HRB 132059 B, ('GetYourGuide' of 'we' of 'ons') zijn de exploitant van het GetYourGuide-platform en zijn er dienovereenkomstig verantwoordelijk voor. Ons platform is wereldwijd beschikbaar in meerdere talen en is snel en gemakkelijk te gebruiken.


We exploiteren het GetYourGuide-platform als een bemiddelingsplatform waar toeristische rondleidingen en dingen om te doen (collectief 'activiteit' of 'activiteiten') online aangeboden worden door verschillende lokale activiteitenaanbieders zoals pretparken, musea, gidsen of boottochten over de hele wereld ('aanbieder').  De dingen om te doen omvatten begeleide excursies, kooklessen, sightseeing-bustours, boottochten, tickets voor bezienswaardigheden en andere diensten.  Wij treden op als handelsagent voor de activiteitenaanbieders. De beschrijvingen, foto's en andere inhoud voor onze eigen dingen om te doen zijn afkomstig van de respectievelijke activiteitenaanbieders.  Wij hebben derhalve geen directe invloed op de omvang van deze inhoud.

2. Reikwijdte


2.1 Deze GetYourGuide-AV zijn van toepassing op alle bezoekers en gebruikers van het GetYourGuide-platform en op alle content binnen de aangeboden besturingssystemen (momenteel iOS, Android) ('gebruikers').  Zodra u het GetYourGuide-platform gebruikt, bent u verplicht om deze GetYourGuide-voorwaarden na te leven.  Lees ze daarom de eerste keer dat u ze gebruikt zorgvuldig door.


2.2 Zij zijn beschikbaar op het internet en zijn van toepassing op al onze diensten, tenzij voor een bepaalde dienst meer specifieke bepalingen vastgesteld zijn.  Mocht dit het geval zijn, dan zullen we dit op de overeenkomstige plaats duidelijk maken.  Voorwaarden van de gebruiker die in strijd zijn met of afwijken van deze GetYourGuide-AV zijn slechts geldig indien we daarmee uitdrukkelijk schriftelijk ingestemd hebben.


2.3 Het gebruik van het GetYourGuide-platform is enkel persoonlijk voor u, wat betekent dat u het in geen geval mag gebruiken voor commerciële doeleinden.Sleutelwoord: De wederverkoop van toegangstickets is strikt verboden! Dit betekent dat elk gebruik dat verder gaat dan uw persoonlijk gebruik in uw privéomgeving en/of commerciële of industriële doeleinden, personen die persoonlijk met u verbonden zijn en/of andere derden dient (in het bijzonder de commerciële wederverkoop van tickets) strikt verboden is.

3. Wat we doen


3.1 U kunt dingen om te doen bekijken op het GetYourGuide-platform.  Het contract voor de levering van de activiteit wordt uitsluitend rechtstreeks tussen u en de activiteitenaanbieder gesloten ('Dienstverleningsovereenkomst'). Wanneer u een activiteit op het GetYourGuide-platform koopt, koopt u niets van ons, maar rechtstreeks van de activiteitenaanbieder. Dienstverleningsovereenkomsten worden door ons in naam en voor rekening van de activiteitenaanbieder gesloten. We treden op als een handelsagent voor de activiteitenaanbieders en hebben de opdracht en machtiging van de activiteitenaanbieders om transacties rechtstreeks tussen de activiteitenaanbieders en de gebruikers, bijvoorbeeld u, en voor rekening van de activiteitenaanbieders af te sluiten en betalingen van de gebruikers te innen.   We bieden zelf geen dingen om te doen aan en worden dus niet uw contractuele partner in een dienstverleningsovereenkomst.  We treden zelf niet op als organisator, noch als verhuurder, verkoper of andere contractuele partner met betrekking tot de dienstverleningsovereenkomst met u. We ontvangen een commissie van de activiteitenaanbieder voor het regelen van de dienstverleningsovereenkomst. 

 

3.2 U kunt de lijst met dingen om te doen filteren op verschillende parameters.  De ontdekkingsassistent toont u dingen om te doen die aan uw criteria voldoen en door een bepaalde activiteitenaanbieder aangeboden worden.  Als meer dan één activiteitenaanbieder een activiteit kan aanbieden die voldoet aan de criteria die ingevoerd zijn in de ontdekkingsassistent, worden de bijbehorende dingen om te doen in volgorde weergegeven op basis van factoren zoals populariteit, variëteit, beschikbaarheid, annuleringspercentage, beoordeling, prestaties in de loop van de tijd en de hoogte van de gegenereerde inkomsten. 


3.3 In het belang van een snelle en vlotte afhandeling, kunt u de GetYourGuide-klantenservice vragen stellen over uw boeking. Hiervoor staan op Contact opnemen ⎸GetYourGuide diverse formulieren en een hotline ter beschikking. Als handelsagenten ondersteunen we de activiteitenaanbieders bij de verwerking.  We antwoorden in principe binnen 24 uur, meestal echter uiterlijk binnen 48 uur.  De communicatie tussen u en de activiteitenaanbieder kan direct zijn. In geval van nood vindt u de contactgegevens van de desbetreffende activiteitenaanbieder op uw voucher. 


3.4 We behouden ons het recht voor om het gebruik van het GetYourGuide-platform, individuele functies van het GetYourGuide-platform of de mate waarin individuele functies gebruikt kunnen worden afhankelijk te maken van bepaalde voorwaarden, zoals de betalingsgeschiedenis van de gebruiker (bijvoorbeeld in het geval van eerder gemaakte boekingen) of het overleggen van bepaalde bewijzen (bijvoorbeeld een bewijs van identiteit, aankoop, betaling of eigendom).  We behouden ons het recht voor om uw boeking om dingen om te doen te beperken of door u geboekte dingen om te doen te annuleren indien er sprake is van verdenking van fraude, schending van deze GetYourGuide-AV of schending van enige verplichtingen onder de dienstverleningsovereenkomst waarvan GetYourGuide zich bewust wordt.


3.5 We zijn niet verplicht om de inhoud, functies en diensten die via het GetYourGuide-platform aangeboden worden te verbeteren, bij te werken (door updates/upgrades) of toegankelijk te maken.  We kunnen onze diensten en prestaties op elk moment stopzetten. Er is geen recht op voortzetting.  Indien u reeds een dienstverleningsovereenkomst met een activiteitenaanbieder gesloten hebt, is artikel 5.3 op u van toepassing, d.w.z. de dienstverleningsovereenkomst.

4. Registratie en GetYourGuide-account


4.1 Registratie is niet vereist om toegang te krijgen tot het GetYourGuide-platform. Om alle functies te kunnen gebruiken, bijvoorbeeld de 'verlanglijst', moet u zich echter bij ons registreren.

4.2 Om een account ('GetYourGuide-account') aan te maken, moet u uw echte naam en e-mailadres invoeren in het registratieformulier op het GetYourGuide-platform en kunt u een wachtwoord instellen.  Indien beschikbaar, kunt u een account aanmaken zonder wachtwoord door de optie te gebruiken om een account zonder wachtwoord aan te maken met een verificatielink via e-mail. U moet deze gegevens geheim houden, zodat derden geen toegang hebben tot uw account.  Nadat u op de knop 'E-mail bevestigen' geklikt hebt, ontvangt u een 'Welkom'-e-mail van GetYourGuide ter bevestiging. Uw GetYourGuide-account is nu aangemaakt.

 

 

4.3 U kunt slechts één GetYourGuide-account voor uzelf aanmaken. U mag de account niet overdragen aan een andere persoon.

5. GetYourGuide-apps

 

5.1 Onder de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst verlenen we u hierbij een niet-exclusieve, herroepelijke, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, beperkte licentie om de GetYourGuide-apps te downloaden, te installeren en te gebruiken op uw mobiele apparaat, op voorwaarde dat uw installatie en gebruik van de GetYourGuide-apps uitsluitend (i) voor uw persoonlijk gebruik en voor niet-commerciële doeleinden is en (ii) onderworpen is aan de beperkingen en restricties zoals uiteengezet in deze Overeenkomst. U mag de GetYourGuide-apps niet kopiëren, overdragen, verhuren, uitlenen, wijzigen, aanpassen, er afgeleide werken van maken, opnieuw distribueren of in sublicentie geven, en als u uw mobiele apparaat aan een derde verkoopt, moet u eerst de GetYourGuide-apps van het mobiele apparaat verwijderen. U mag de broncode van de GetYourGuide-apps of enig deel daarvan niet onderwerpen aan reverse engineering, demonteren of trachten af te leiden, tenzij een dergelijke beperking uitdrukkelijk verboden is door toepasselijk recht. Alle rechten die niet uitdrukkelijk onder deze Overeenkomst aan u verleend worden, zijn voorbehouden aan ons en onze licentiegevers.

 

5.2 GetYourGuide kan van tijd tot tijd, naar eigen goeddunken updates voor GetYourGuide-apps ontwikkelen en beschikbaar stellen, die upgrades, bugfixes, patches, andere foutcorrecties en/of nieuwe functies kunnen bevatten (gezamenlijk, inclusief bijbehorende documentatie, 'Updates'). Updates kunnen ook bepaalde eigenschappen en functies wijzigen of volledig verwijderen. U gaat ermee akkoord dat GetYourGuide niet verplicht is om updates te verstrekken of om door te gaan met het verstrekken of onderhouden van bepaalde eigenschappen of functies. Als uw mobiele apparaat met het internet verbonden is, dan (afhankelijk van de instellingen van uw mobiele apparaat):

  1. downloaden en installeren de GetYourGuide-apps automatisch alle beschikbare updates; of

  2. kunt u een melding ontvangen over beschikbare updates of wordt u gevraagd beschikbare updates te downloaden en te installeren.

U moet alle updates onmiddellijk downloaden en installeren en bevestigen dat, indien u dit niet doet, de GetYourGuide-apps of delen daarvan mogelijk niet meer naar behoren zullen functioneren. 

 

U stemt er verder mee in dat alle updates beschouwd worden als onderdeel van de GetYourGuide-apps en onderworpen zijn aan alle bepalingen en voorwaarden van deze GetYourGuide-AV.

 

5.3 U erkent dat wanneer u de GetYourGuide-apps downloadt, installeert of gebruikt, GetYourGuide geautomatiseerde middelen kan gebruiken (waaronder bijvoorbeeld cookies, SDK's en web beacons) om informatie te verzamelen over uw mobiele apparaat en uw gebruik van de GetYourGuide-apps. U kunt ook gevraagd worden om bepaalde informatie over uzelf te verstrekken als voorwaarde voor het downloaden, installeren of gebruiken van de GetYourGuide-apps of bepaalde van hun eigenschappen of functies. Alle informatie die we verzamelen via of in verband met de GetYourGuide-apps is onderworpen aan ons Privacybeleid. U kunt bepaalde gegevensverwerkingsactiviteiten controleren door uw toestemming in te trekken wanneer daarom gevraagd door de GetYourGuide-app. 

6. Sluiting van het contract met GetYourGuide – Gebruikersovereenkomst


6.1 Het voorwerp van het contract met ons als contractuele partner is het gratis gebruik van het GetYourGuide-platform ('Gebruikersovereenkomst').


6.2 De contractuele relatie tussen u en ons komt tot stand zodra u gebruik maakt van het GetYourGuide-platform (inclusief de installatie van de GetYourGuide-app). U kunt uw GetYourGuide-account op elk gewenst moment blokkeren, annuleren of verwijderen door telefonisch contact op te nemen met de klantenservice van GetYourGuide of door gebruik te maken van het contactformulier onder 'Account verwijderen'.  Contactgegevens zijn te vinden op Contact opnemen ⎸GetYourGuide.


6.3 GetYourGuide kan uw Gebruikersovereenkomst, uw GetYourGuide-account of uw toegang tot het GetYourGuide-platform te allen tijde eenzijdig beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één week. De opzegging wordt echter pas van kracht zodra de reeds vastgestelde dienstverleningsovereenkomsten gesloten zijn.  Het recht op buitengewone beëindiging blijft onaangetast.

 

7. Klantenservice / beste prijsgarantie van GetYourGuide


7.1 U kunt onze klantenservice bereiken op Contact opnemen ⎸GetYourGuide. We zijn bereikbaar per telefoon, chat of e-mail.


7.2 Indien u de via het GetYourGuide-platform geboekte activiteit (i) onder dezelfde voorwaarden (datum, plaats, aantal personen) en (ii) met dezelfde diensten (iii) tegen een lagere prijs op internet (iv) bij dezelfde activiteitenaanbieder als boekbaar aanbod vindt en ons dit aanbod doet toekomen, dan betalen we u het verschil tussen de via GetYourGuide geboekte prijs en de lagere prijs die door u op internet gevonden en beschikbaar is.


7.3 Om gebruik te maken van deze besteprijsgarantie, dient u ons op verzoek de link (en/of een screenshot van het alternatieve aanbod) toe te sturen.  Wij controleren dit dan en betalen, als de prijs daadwerkelijk lager is, het verschil, waarbij deze betaling ook door middel van een voucher gedaan kan worden.


7.4 Alle speciale aanbiedingen en kortingsacties zijn als zodanig gemarkeerd.

8. Betalen bij GetYourGuide


8.1 De prijs die aangeboden wordt op het GetYourGuide-platform ('Weergegeven prijs') is van toepassing op de activiteit.  Het bedrag dat u betaalt voor een activiteit ('Boekingsprijs') is de weergegeven prijs verminderd met eventuele van toepassing zijnde kortingen. Tenzij anders overeengekomen, is de boekingsprijs voor de diensten onmiddellijk betaalbaar bij de boeking.  

 

8.2 Voor geselecteerde dingen om te doen kunt u kiezen voor de functie 'Boek nu, betaal later'. Dit is alleen mogelijk met een creditcard die ten minste geldig is tot de datum van de gekozen activiteit. Om dit te bevestigen, brengen we 0 euro in rekening op uw creditcard wanneer u uw boeking voltooit.  72 uur voor aanvang van de activiteit debiteren we de boekingsprijs.  Als het opladen van uw creditcard mislukt, hebt u 47 uur de tijd om de betaling handmatig uit te voeren.  Als dit niet lukt en de betaling blijft uit, dan annuleren we automatisch de door u geboekte activiteit.

 

8.3 GetYourGuide is gerechtigd de gefactureerde bedragen in naam en voor rekening van de activiteitenaanbieder (als handelsagent) te ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de factuur van de activiteitenaanbieder.  Middels een succesvolle betaling aan GetYourGuide hebt u aan al uw betalingsverplichtingen jegens de activiteitenaanbieders voldaan.  Indien vorderingen in een andere valuta dan uw nationale valuta betaald moeten worden (vordering in vreemde valuta), kan GetYourGuide (in zijn functie als handelsagent) betaling in uw nationale valuta eisen en de vordering in vreemde valuta omrekenen tegen de wisselkoers die geldt op het moment van het sluiten van het contract.  Voor zeer volatiele valuta's kunnen we redelijke omwisselkosten in rekening brengen. 

 

8.4 Als handelsagent van de activiteitenaanbieder zijn wij uw aanspreekpunt in verband met een dienstverleningsovereenkomst en de betaling ervan.  Als u buiten onze annuleringsvoorwaarden om een terugbetaling van de boekingsprijs wilt, kunt u contact met ons opnemen.  Wij zullen dan contact opnemen met de activiteitenaanbieder en de activiteitenaanbieder zal naar eigen goeddunken beslissen of hij uw verzoek tot terugbetaling inwilligt. De activiteitenaanbieder kan een door hem verleende terugbetaling via ons afhandelen. 


8.5 U dient nauwkeurige betalingsinformatie te verstrekken en eventuele wijzigingen onmiddellijk bij te werken.  De voor de activiteit toegestane betalingswijzen zullen u tijdens het bestelproces meegedeeld worden.   De algemene voorwaarden van de betalingsdienstaanbieder zijn van toepassing. Uw betalingsdienstaanbieder kan extra kosten in rekening brengen.  U bent jegens ons verplicht om te bevestigen dat u gemachtigd bent om een bepaalde ​​betaalmethode te gebruiken, of toestemming te hebben om deze te gebruiken.

 

8.6 In sommige gevallen betaalt u de boekingsprijs niet aan GetYourGuide of rechtstreeks aan de activiteitenaanbieder, maar aan een ander bedrijf dat wij als tussenpersoon ingeschakeld hebben om de betaling te verwerken.  Als u bijvoorbeeld in de Verenigde Staten woont of een in de Verenigde Staten uitgegeven creditcard gebruikt voor betaling, zal GetYourGuide Operations Inc., een van onze dochterondernemingen, de betaling verwerken.  Op deze betalingen zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als op betalingen die rechtstreeks aan ons gedaan worden. Dus er verandert niets voor u.  In het bijzonder hebt u ook aan uw betalingsverplichtingen voldaan door de succesvolle betaling aan de subagent met bevrijdende werking ten opzichte van de activiteitenaanbieders.  Als u vragen hebt over de betaling, kunt u contact opnemen met onze lokale klantenservice op Contact opnemen ⎸GetYourGuide.

 

8.7 Door de betaling toe te staan, stemt u ermee in dat uw betalingsinformatie gebruikt wordt om de betaling voor de activiteitenaanbieder te innen.  We behouden ons het recht voor om het gebruik van de betaalfunctie of individuele betaalmethoden op het GetYourGuide-platform afhankelijk te maken van een controle van de vereiste kredietwaardigheid.

 

9. Wijzigingen en annuleringen


9.1 U kunt de dienstverleningsovereenkomst alleen annuleren in overeenstemming met de annuleringsvoorwaarden zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden van de activiteitenaanbieder, de beschrijving van de activiteit op het GetYourGuide-platform of op de voucher die voor de activiteit uitgegeven is.


9.2 Om misverstanden te voorkomen, dient u wijzigingen (bijvoorbeeld het verplaatsen van de datum van de activiteit of wijzigingen in de deelnemers) en annuleringen via het GetYourGuide-platform door te geven, tenzij anders overeengekomen. Annulering is mogelijk via het formulier dat beschikbaar is op  Contact opnemen ⎸GetYourGuide. De wijziging of annulering moet tijdig doorgevoerd worden. Wat 'tijdig' is, hangt niet alleen af van het individuele geval (bijvoorbeeld binnen de toepasselijke annuleringstermijn), maar kan ook afhangen van de beschikbaarheid van de activiteit. Het is daarom zeer belangrijk dat u alle bepalingen en voorwaarden op de activiteitenpagina of de algemene voorwaarden van de activiteitenaanbieder zorgvuldig doorleest.  Doorslaggevend voor een tijdige opzegging is de tijdige ontvangst van de melding bij GetYourGuide.  Als aan deze voorwaarden voldaan is, geven we namens de activiteitenaanbieder een bevestiging van annulering of wijziging af.  Dit is tevens het bewijs van de annulering of wijziging en moet dus bewaard worden. 


9.3 We kunnen u op de hoogte stellen van wijzigingen of annuleringen – in het bijzonder indien deze van korte duur zijn – namens de activiteitenaanbieder door het telefoonnummer te bellen dat u ons gegeven hebt en door wijzigingen naar uw e-mailadres te sturen.

 

9.4 Tenzij anders vermeld in de beschrijving van de activiteit op het GetYourGuide-platform, in de algemene voorwaarden van de activiteitenaanbieder of op de activiteitvoucher, zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing:

a) Bij annulering meer dan 24 uur voor de aanvang van de activiteit: volledige terugbetaling van de boekingsprijs; en

b) Bij annulering 24 uur of minder voor de aanvang van de activiteit of bij niet verschijnen: geen terugbetaling.

10. Beoordelingen en andere gebruikersinhoud


10.1 We bieden u de mogelijkheid om beoordelingen en andere inhoud te bekijken die door andere gebruikers op het GetYourGuide-platform geplaatst zijn. De beoordelingen weerspiegelen slechts de persoonlijke mening van de betrokken gebruiker op een bepaald tijdstip en zijn derhalve beïnvloed door persoonlijke ideeën en verwachtingen.  Er moet ook rekening mee gehouden worden dat de activiteit veranderd kan zijn sinds de beoordeling of andere inhoud geplaatst werd.  Er moet ook rekening gehouden worden met het aantal ingediende beoordelingen en waarderingen, aangezien één enkele mening vaak minder betekenis heeft dan de samenvoeging van een groot aantal beoordelingen. 


10.2 U kunt persoonlijk invloed uitoefenen op de inhoud op het GetYourGuide-platform door recensies te schrijven over dingen om te doen die u gekocht hebt of door foto's te plaatsen (gezamenlijk, 'Gebruikersinhoud').  U bent volledig verantwoordelijk voor de gebruikerscontent die u plaatst.  Het is ten strengste verboden gebruikersinhoud op het GetYourGuide-platform te plaatsen die: (i) onwaar of misleidend is; (ii) openlijk of heimelijk een product, dienst of bedrijf promoot; (iii) tegen betaling gemaakt is door een derde; (iv) gemaakt is door of op aanwijzing van de activiteitenaanbieder die de activiteit aanbiedt; (v) inbreuk maakt op de intellectuele eigendom, privacy of andere rechten van een derde; of (vi) links of soortgelijke informatie/referenties bevat die de werking van gegevensverwerkingsapparatuur van derden kunnen verstoren.

 

10.3 Alvorens gebruikersinhoud te uploaden, bent u verplicht om ervoor te zorgen dat u recht hebt op de noodzakelijke gebruiksrechten voor afbeeldingen.  In het bijzonder mogen beelden of foto's van andere personen alleen naar het GetYourGuide-platform geüpload worden indien de toestemming van deze personen verkregen is.  Als u beelden wilt gebruiken die door een andere persoon dan uzelf gemaakt zijn, hebt u ook de toestemming van die persoon nodig.

 

10.4 De openbaarheid van de gebruikersinhoud mag niet in strijd zijn met wettelijke voorschriften, de goede zeden en/of de rechten van derden. In het bijzonder mag u geen gebruikersinhoud uploaden en/of openbaar maken met gewelddadige, pornografische, discriminerende, beledigende, racistische, lasterlijke of andere illegale inhoud of afbeeldingen.

 

10.5 U blijft de eigenaar van alle gebruikersinhoud die door u gemaakt is. U verleent GetYourGuide een niet-exclusieve, sublicentieerbare (via een of meer niveaus), wereldwijde, volledig betaalde, royaltyvrije licentie in alle media die nu bekend zijn of in de toekomst ontdekt of ontwikkeld worden om de gebruikersinhoud te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te vertalen, er afgeleide werken van te maken, te wijzigen, uit te voeren, publiekelijk te tonen, publiekelijk uit te voeren, over te brengen en te distribueren, met inbegrip van (i) op of via het GetYourGuide-platform, (ii) via de partners van GetYourGuide, en (iii) in online en offline marketingmaterialen.

 

10.6 Wij kunnen gebruikersinhoud verwijderen indien nodig en naar eigen goeddunken. GetYourGuide kan bijvoorbeeld Gebruikersinhoud verwijderen als deze naar onze mening in strijd is met onze verplichtingen onder de paragrafen 14.2-14.4. We zijn niet verplicht kopieën van de gebruikersinhoud te bewaren of dergelijke kopieën te verstrekken. 

 

10.7 GetYourGuide, haar filialen, subagenten en hun (verkoop-)partners kunnen advertenties en andere informatie weergeven naast of samen met de gebruikersinhoud op het GetYourGuide-platform, alsmede op andere media.  U hebt geen recht op enige vergoeding voor dergelijke advertenties.  We behouden ons het recht voor om de aard en de omvang van dergelijke reclame te wijzigen. We brengen u hiervan niet op de hoogte.

11. Gegevensbescherming


11.1 Al uw persoonsgegevens die we via het GetYourGuide-platform verzamelen, worden door GetYourGuide als verantwoordelijke voor gegevensverwerking verwerkt in overeenstemming met de relevante gegevensbeschermingswetten en voor de doeleinden zoals beschreven in het Privacybeleid. GetYourGuide zal uw persoonsgegevens bekendmaken aan activiteitenaanbieders voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst tussen u en de activiteitenaanbieder of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, en voor andere doeleinden die door de wet toegestaan zijn. De activiteitenaanbieders zijn onafhankelijke verantwoordelijken voor gegevensverwerking en zijn als enige verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

 

11.2 Voor gedetailleerde informatie over de wijze waarop u uw rechten inzake gegevensbescherming kunt uitoefenen, verwijzen we u naar het privacybeleid.

12. Schadeloosstelling


12.1 U bent verplicht ons volledig schadeloos te stellen voor alle schade, kosten en uitgaven (inclusief redelijke kosten voor het verdedigen van claims van derden) die door ons, onze agenten of activiteitenaanbieders opgelopen worden wegens het volgende:


12.1.1 Uw opzettelijke of nalatige verkeerde voorstelling van zaken, handeling of nalatigheid in verband met uw gebruik van het GetYourGuide-platform;


12.1.2 Uw opzettelijke of nalatige schending van de algemene voorwaarden van GetYourGuide; of


12.1.3 Vorderingen van derden die voortvloeien uit of verband houden met uw toegang tot, of gebruik van, het GetYourGuide-platform dat opzettelijk of door nalatigheid deze algemene voorwaarden van GetYourGuide schendt.

13. Overdracht


U bent niet gerechtigd om enige van uw rechten en/of verplichtingen onder deze algemene voorwaarden van GetYourGuide over te dragen of te cederen, met uitzondering van eventuele vorderingen tot schadevergoeding.

14. Salvatorische clausule


Indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden van GetYourGuide geheel of gedeeltelijk nietig of onwerkzaam zijn of worden, blijven de overige bepalingen hierdoor onverminderd van kracht.  Elke ontbrekende of ongeldige bepaling in deze algemene voorwaarden van GetYourGuide wordt vervangen door wettelijk recht.  Voor zover een dergelijke wettelijke regeling in het concrete geval niet voorhanden is of tot een onaanvaardbaar resultaat zou leiden, moeten de partijen in onderhandeling treden teneinde de ontbrekende of ongeldige bepaling te vervangen door een geldige bepaling die het economische doel van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

 

15. Activiteitenaanbieder – Dienstverleningsovereenkomst

 

15.1 Contract met de activiteitenaanbieder 


15.1.1 Wanneer u een activiteit op het GetYourGuide-platform selecteert en koopt, gaat u rechtstreeks een contract aan met de activiteitenaanbieder. Bij het sluiten van het contract treden wij op als handelsagent van de activiteitenaanbieder. 

 

15.1.2 Nadat u de beschikbaarheid van de activiteit gecontroleerd hebt, plaatst u de betreffende activiteit in de winkelwagen door op de knop 'In winkelwagen' te klikken.  Nadat u op de knop 'Afrekenen' geklikt hebt, wordt u om verdere verplichte informatie gevraagd, met name de betalingswijze, die u volledig moet invullen. 


15.1.3 Door op de knop 'Betalen' aan het einde van het bestelproces te klikken, dient u een bindend aanbod in voor het sluiten van een dienstverleningsovereenkomst met de activiteitenaanbieder die de activiteit zal leveren. U bent twee werkdagen aan het aanbod gebonden.  Na ontvangst van de aanbieding sturen we u namens de activiteitenaanbieder een automatische orderbevestiging.  Deze orderbevestiging houdt nog geen aanvaarding van het aanbod in.


15.1.4 Activiteitenaanbieders kunnen hun eigen algemene voorwaarden toevoegen aan hun respectievelijke aanbiedingen op het GetYourGuide-platform (Algemene voorwaarden activiteitenaanbieder'). Lees deze voorwaarden van de activiteitenaanbieder zorgvuldig door, want ze kunnen belangrijke informatie voor u bevatten – bijvoorbeeld over annuleringsmogelijkheden of -voorwaarden.  De algemene voorwaarden van de activiteitenaanbieder zijn niet van invloed op uw relatie met ons of onze wettelijke rechten. In geval van tegenstrijdigheid tussen een bepaling van de algemene voorwaarden van de activiteitenaanbieder en een bepaling in artikel 14 van de algemene voorwaarden van GetYourGuide, zal de bepaling die voor u het gunstigst is, de relatie tussen u en de activiteitenaanbieder regelen.


15.1.5 Het aanbod wordt door ons namens en in opdracht van de activiteitenaanbieder aanvaard doordat u een boekingsbevestiging ontvangt die uitgegeven is namens en in opdracht van de activiteitenaanbieder en doordat u, indien van toepassing, toegang krijgt tot een voucher (ofwel een mobiele voucher of een downloadbare pdf-voucher) en een bevestiging van betaling.  We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een contractaanbod te accepteren of te weigeren. 

 

15.1.6 Het contract tussen u en de activiteitenaanbieder wordt niet in een afzonderlijke contracttekst vastgelegd. De inhoud van het contract blijkt uit het bestelde product (d.w.z. de beschrijving van de activiteit die u gekozen hebt), de toepasselijke bepalingen in hoofdstuk 15 van deze algemene voorwaarden van GetYourGuide en, indien van toepassing, de algemene voorwaarden van de activiteitenaanbieder.

 

15.1.7 U dient direct in de orderbevestiging te controleren of alle gegevens juist zijn.

15.2 Prijzen 

15.2.1 In de meeste gevallen zijn de opgegeven prijzen inclusief alle belastingen en heffingen.  Het is echter mogelijk dat ter plaatse extra belastingen of kosten in rekening gebracht worden.  Indien ter plaatse extra belastingen of heffingen aangerekend worden, is dit in de beschrijving van de activiteit vermeld.


15.2.2 Voor de door de activiteitenaanbieders vastgestelde prijzen kunnen bijzondere regels gelden, bijvoorbeeld met betrekking tot annulering en restitutie van uitgevoerde betalingen.U moet vóór de boeking zelf controleren of de betreffende activiteitenaanbieder andere voorwaarden voorschrijft.

 

15.3 Uitvoering van de activiteit 


15.3.1 U moet op tijd aanwezig zijn op het door de activiteitenaanbieder aangegeven ontmoetingspunt. Let ook op de algemene voorwaarden van de activiteitenaanbieder.  Als u vanuit het buitenland naar de activiteit reist, bent u zelf verantwoordelijk voor de benodigde reisdocumenten (paspoort, visum enz.) en de naleving van de gezondheidsvoorschriften e.d. 


15.3.2 In de boekingsprijs van de diensten is geen verzekering inbegrepen.  U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u voldoende verzekerd bent.  We raden u ten zeerste aan een reisverzekering af te sluiten, vooral als u een activiteit boekt waarbij u in de open lucht verblijft of waarbij u grote risico's loopt.  We organiseren geen rondleidingen, hebben geen gidsen in dienst en stellen geen veiligheidsnormen voor dingen om te doen vast. 

 

15.3.3 Activiteitenaanbieders zijn onafhankelijke contractanten en geen agenten of werknemers van GetYourGuide. We zijn niet aansprakelijk voor handelingen, fouten, weglatingen, verklaringen, garanties, inbreuken, nalatigheid of wangedrag van activiteitenaanbieders of voor enig lichamelijk letsel, schade aan eigendommen of andere claims voor schade of onkosten die hieruit voortvloeien of anderszins voortvloeien uit een boeking of activiteit. 


15.3.4 Voor berekeningen van tijd en tijdslimieten is de tijdzone van de activiteitenaanbieder bepalend.

 

15.4 Overige rechten van de activiteitenaanbieder 

 

15.4.1 De activiteitenaanbieder kan de activiteit op de overeengekomen datum annuleren zonder inachtneming van een annuleringstermijn, indien weersomstandigheden, officiële maatregelen, stakingen of andere externe omstandigheden die niet te voorzien zijn of alleen voorkomen kunnen worden door onevenredige inspanningen van de activiteitenaanbieder en die buiten de invloedssfeer van de activiteitenaanbieder liggen (in het bijzonder gevallen van overmacht) het onmogelijk maken om de activiteit uit te voeren of deze aanzienlijk bemoeilijken of gevaarlijker maken.  In dit geval wordt de betaalde boekingsprijs voor de geannuleerde activiteit gerestitueerd. U kunt eventuele aanvullende claims voor compensatie volgens 15.3.3 rechtstreeks bij de activiteitenaanbieder indienen.

 

15.4.2 De activiteitenaanbieder kan u uitsluiten van een activiteit indien u (i) niet voldoet aan de vereisten voor deelname zoals uiteengezet op de GetYourGuide-platforms, (ii) uzelf of anderen in gevaar zou brengen door deelname, of (iii) anderszins het verloop van de activiteit verstoort.  In deze gevallen wordt de betaalde boekingsprijs voor de activiteit niet gerestitueerd.

 

15.4.3 De activiteitenaanbieder kan te allen tijde immateriële wijzigingen in het programma aanbrengen indien dit noodzakelijk blijkt als gevolg van omstandigheden die zich op korte termijn voordoen.  Onbeduidende programmawijzigingen omvatten ook een wijziging van het beginpunt/ontmoetingspunt van de activiteit, mits het nieuwe ontmoetingspunt door de klant binnen 15 minuten te voet of met het openbaar vervoer bereikt kan worden vanaf het oorspronkelijk overeengekomen ontmoetingspunt.  Een wijziging van het start-/ontmoetingspunt is mogelijk tot 24 uur voor aanvang van de geboekte activiteit en wordt per e-mail aan u meegedeeld of getoond op het GetYourGuide-platform.

 

16. Slotbepalingen


16.1 Voor het doel van het uitvoeren van het contract en het uitoefenen van alle rechten die we hebben onder deze algemene voorwaarden, doen we mogelijk een beroep op andere GetYourGuide-bedrijven en derde partijen als agenten.

 

16.2 We kunnen deze algemene voorwaarden van GetYourGuide in de toekomst aanpassen of wijzigen om rekening te houden met, bijvoorbeeld, wetswijzigingen, wijzigingen in de markt of lacunes in de regelgeving. We zullen u daarvan dan tijdig en op passende wijze in kennis stellen.  Indien u hiertegen bezwaar maakt, kunnen wij – of kunt u – uw GetYourGuide-account of uw toegang tot het GetYourGuide-platform met onmiddellijke ingang opzeggen.

 

16.3 Alle kennisgevingen en andere verklaringen die op grond van deze GetYourGuide-voorwaarden gedaan worden, vereisen de schriftelijke vorm (bijvoorbeeld per e-mail).

 

16.4 De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn niet van toepassing op deze algemene voorwaarden van GetYourGuide, noch op aankopen krachtens deze algemene voorwaarden.

 

16.5 Het contract tussen u en ons is gesloten en wordt nagekomen in Berlijn, Duitsland.

 

16.6 In deze algemene voorwaarden van GetYourGuide (i) betekent 'inclusief' 'inclusief maar niet beperkt tot', (ii) krijgen algemene woorden geen beperkende betekenis door het feit dat zij voorafgegaan worden door woorden die een bepaalde categorie handelingen, zaken of dingen aanduiden, en (iii) omvatten woorden die het enkelvoud aanduiden ook het meervoud en vice versa. De in deze algemene voorwaarden van GetYourGuide gebruikte hoofd- en paragraaftitels worden slechts gemakshalve gebruikt en mogen niet gebruikt worden om de algemene voorwaarden te interpreteren.

 

 

 

Bijlage A

Clausules van toepassing op inwoners van alle landen (behalve inwoners van de VS) 


A1 Toepassingsgebied. Deze algemene voorwaarden van GetYourGuide zijn uitsluitend gericht tot consumenten in de zin van art. 13 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB).

 

A2 Aansprakelijkheid

 

A2.1 Tenzij anders bepaald in artikel A2.2 is onze maximale aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van onze contractuele verplichtingen jegens u beperkt tot het normaal voorzienbare verlies of de normaal voorzienbare schade voortvloeiend uit een nalatige schending van een hoofdverplichting. Een hoofdverplichting onder deze algemene voorwaarden van GetYourGuide is een verplichting waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van deze algemene voorwaarden van GetYourGuide en waarvan de niet-nakoming het doel van deze algemene voorwaarden en de uitvoering waarop u als gebruiker regelmatig mag vertrouwen, in gevaar brengt.  Verlies of schade is normaal voorzienbaar indien deze normaal voorzienbaar was op het moment van aanvaarding van deze algemene voorwaarden van GetYourGuide.  We sluiten onze aansprakelijkheid en de aansprakelijkheid van plaatsvervangende agenten uit voor schade veroorzaakt door een nalatige schending van een niet-kardinale plicht.

 

A2.2 Niets in deze algemene voorwaarden van GetYourGuide sluit de aansprakelijkheid van ons of onze vertegenwoordigers of agenten voor grove nalatigheid, opzettelijk lichamelijk letsel (inclusief overlijden), lichamelijk letsel of fraude uit of beperkt deze. Evenzo blijven alle andere dwingende wettelijke rechten als consument onverlet.


A2.3 De bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien we frauduleus een omstandigheid verzwijgen die de standaard van het GetYourGuide-platform aantast of een bepaalde functionaliteit zou moeten garanderen.  Hetzelfde geldt voor eventuele aanspraken van de gebruiker uit hoofde van de wet op de productaansprakelijkheid.

 

A2.4 Er bestaat geen aansprakelijkheid in gevallen van overmacht, waaronder bijvoorbeeld: Storingen in elektronische of mechanische apparatuur of communicatie, handelingen van derden (waaronder denial of service-aanvallen en buitensporig of onrechtmatig gebruik van het GetYourGuide-platform), telefoon- of andere verbindingsproblemen, computervirussen, onbevoegde toegang, diefstal, bedieningsfouten, brand, zwaar weer waaronder overstromingen, regelgevende of andere handelingen van regelgevende, gouvernementele of supranationale autoriteiten, oorlog, rellen of arbeidsconflicten.

 

A2.5 U hebt altijd de optie om aan de activiteitenaanbieder te bewijzen dat hij in het geheel geen schade geleden heeft of dat de schade aanzienlijk lager is dan de door de activiteitenaanbieder gevorderde annuleringskosten.

 

A3 Schadeloosstelling

A3.1 De schadeloosstelling in de zin van artikel 12.1 omvat de schadevergoeding, waarvoor we een aansprakelijkheidsrisico ten opzichte van onze agenten (in de zin van de Duitse wet) of assistenten dragen wegens het optreden van een van de in artikel 12 beschreven gebeurtenissen.


A3.2 De bovenstaande verplichtingen in artikel A3.1 zijn alleen van toepassing als u verantwoordelijk bent voor het optreden van een van de gebeurtenissen of schendingen van deze algemene voorwaarden van GetYourGuide zoals beschreven in artikel 12, dat wil zeggen, als u opzettelijk of nalatig gehandeld heeft en dat wangedrag direct geleid heeft tot de hierboven beschreven gebeurtenissen of schendingen.  .


A4 Online geschillenbeslechting. Toegang tot het online geschillenbeslechtingsplatform van de Europese Commissie krijgt u hier . We zijn niet bereid en ook niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

 

A5 Toepasselijk recht. Voor zover toegestaan door dwingend lokaal (consumenten-)recht van het land waarin u gevestigd bent, zijn deze algemene voorwaarden van GetYourGuide en onze diensten onderworpen aan het Duitse recht. 

 

A6.1 Jurisdictie voor personen met woonplaats in de EER. Als uw gewone verblijfplaats zich binnen de EER (Europese Economische Ruimte) bevindt, is het volgende van toepassing: Voor zover toegestaan onder dwingend lokaal (consumenten-)recht, is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen Berlijn, Duitsland. 

 

A6.2 Jurisdictie voor personen die geen ingezetene zijn van de EER of de Verenigde Staten van Amerika. Als uw gewone verblijfplaats zich buiten de EER (Europese Economische Ruimte) en buiten de Verenigde Staten van Amerika bevindt, is het volgende van toepassing:  De bevoegde rechtbank voor alle geschillen is Berlijn, Duitsland. 

 

  

A7 Herroepingsrecht

Indien u een consument bent, d.w.z. iedere natuurlijke persoon die bij onder deze richtlijn vallende overeenkomsten handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen, en uw gewone verblijfplaats zich in de Europese Economische Ruimte bevindt, beschikt u over het algemeen over een wettelijk herroepingsrecht overeenkomstig de volgende herroepingsinformatie. In sommige gevallen is een herroepingsrecht echter bij wet uitgesloten, zodat u voor uw specifieke overeenkomst wellicht geen herroepingsrecht hebt.

 

A7.1 Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is bij wet uitgesloten in geval van overeenkomsten op afstand betreffende vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien. Dit omvat datum- of tijdsgebonden tours van verschillende aard, '(meervoudige) dagtours', 'entreetickets', 'rondleidingen', 'wateractiviteiten', 'avonturen', 'overige belevenissen' en 'combinatie-aanbiedingen' die door ons zijn geregeld.

 

A7.2 Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht

A7.3 Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit neemt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons ( GetYourGuide Deutschland GmbH, Sonnenburger Straße 73, 10437 Berlijn, Duitsland, withdrawal @ getyourguide . com  (Bescherming tegen spam), +49 30 2202 7135 ) door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post of via e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

A7.4 Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u de herroeping van deze overeenkomst aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

 

Afgezien van het bovenstaande geldt met betrekking tot uw herroepingsrecht het volgende: U kunt het onderstaande modelformulier voor herroeping gebruiken om uw herroeping te verklaren, maar bent niet verplicht dit te gebruiken. U kunt bijvoorbeeld ook snel en efficiënt uw herroeping via ons platform declareren door ons formulier op Boeking annuleren in te vullen en te verzenden. Als u het onderstaande modelformulier voor herroeping gebruikt, verzoeken wij u vriendelijk uw reserveringsnummer te vermelden. Dit maakt het voor ons gemakkelijker om uw herroeping aan uw overeenkomst te koppelen, maar is voor u niet verplicht.

 

A7.5 Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen).

Aan GetYourGuide Deutschland GmbH, Sonnenburger Straße 73, 10437 Berlijn, Duitsland, withdrawal@getyourguide.com:

Ik/Wij(*) deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) mijn/onze(*) overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen(*)/levering van de volgende dienst(*) herroep/herroepen(*),

Besteld op(*)/ontvangen op(*),

Naam/namen consument(en),

Adres consument(en),

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend),

Datum

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

 

Appendix B

Clauses Applicable Only to Residents of the U.S.

B1 Warranty Disclaimers. TO THE FULLEST EXTENT ALLOWED BY APPLICABLE LAW AND EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH HEREIN, WE MAKE NO, AND HEREBY SPECIFICALLY DISCLAIM ANY, REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, REGARDING THE ACTIVITIES AND SERVICES CONTEMPLATED BY THIS AGREEMENT, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND ANY IMPLIED WARRANTIES ARISING FROM COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, OR USAGE OF TRADE. The GYG Platform is provided “as is,” without warranty of any kind, either express or implied. We do not warrant that (i) the GYG Platform will meet all of your requirements or that performance of the GYG Platform will be uninterrupted, virus-free, secure, or error-free, or (ii) the content on the GYG Platform will be complete, accurate, or free from technical defects or changes by unauthorized third parties. We are not responsible for the accuracy or completeness of Supplier-provided data. 

 

B2 Activity-Related Liabilities.

 

B2.1 Injury Incidents. You (and any other person for whom you made a booking for an Activity (a “Co-Traveller”)) agree and understand that Activities are provided by Suppliers, not by GetYourGuide. Suppliers are independent third parties that are not under the control of GetYourGuide. In the event that you or a Co-Traveller is injured, killed, or suffers a loss during or in connection with an Activity (an “Injury Incident”), you agree to seek compensation directly from the Supplier that provided the Activity, not from GetYourGuide or its affiliates, subsidiaries, distribution partners, or their respective officers, directors, employees and agents (the “GetYourGuide Parties”). 

 

B2.2 Release. YOU, ON BEHALF OF YOURSELF AND ANY CO-TRAVELLERS , HEREBY RELEASE THE GETYOURGUIDE PARTIES TO AND FROM ANY AND ALL CLAIMS, DEMANDS, CAUSES OF ACTION, OBLIGATIONS, DAMAGES, AND LIABILITIES, COSTS AND EXPENSES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ATTORNEYS FEES), WHETHER OR NOT NOW KNOWN, SUSPECTED, OR CLAIMED, RELATING TO ANY INJURY INCIDENT, WHICH YOU EVER HAD, NOW HAVE, OR MAY IN THE FUTURE HAVE. 

 

B2.3 Unknown Claims. California Civil Code section 1542 provides as follows: “A general release does not extend to claims that the creditor or releasing party does not know or suspect to exist in his or her favor at the time of executing the release and that, if known by him or her, would have materially affected his or her settlement with the debtor or released party.” You agree that you have read and understand this language. You specifically and expressly WAIVE any and all rights you may have under California Civil Code section 1542 (or any similar statute) as they relate to the release in this section. You acknowledge and agree that this waiver is an essential and material term of these Terms.

 

B2.4  Covenant. You covenant and agree never to commence, prosecute, or cause, permit, or advise to be commenced or prosecuted against any GetYourGuide Party, any action at law or equity, or other proceedings (including arbitration), based upon any Injury Incident.  If any such prohibited action or proceeding is instituted, these Terms may be pleaded as a full and complete defense thereto.

 

B2.5. Third-Party Beneficiaries. The GetYourGuide Parties are expressly named as third-party beneficiaries to this Section B2. Each of the GetYourGuide Parties has the right to enforce this Section B2 against you as this Section B2 pertains to its respective rights as a third-party beneficiary.

 

B3 Liability Limitations. 

 

B3.1 Waivers. TO THE FULLEST EXTENT ALLOWED BY APPLICABLE LAW, WE WILL BE NOT BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY OR PUNITIVE DAMAGES, INCLUDING DAMAGES FOR LOST DATA, LOST PROFITS, LOST REVENUE OR COSTS OF PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES, HOWEVER CAUSED AND UNDER ANY THEORY OF LIABILITY, INCLUDING CONTRACT OR TORT (INCLUDING PRODUCTS LIABILITY, STRICT LIABILITY AND NEGLIGENCE), AND WHETHER OR NOT WE WERE OR SHOULD HAVE BEEN AWARE OR ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE AND NOTWITHSTANDING THE FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF ANY REMEDY STATED HEREIN. 

 

B3.2 Maximum. TO THE FULLEST EXTENT ALLOWED BY APPLICABLE LAW, IF GETYOURGUIDE IS HELD LIABLE FOR ANY LOSS OR DAMAGE ARISING OUT OF OR RELATED TO THESE TERMS (INCLUDING YOUR USE OF GETYOURGUIDE’S SERVICES, YOUR PARTICIPATION (OR NON-PARTICIPATION) IN AN ACTIVITY, OR AN INJURY INCIDENT), THEN GETYOURGUIDE’S LIABILITY WILL IN NO EVENT EXCEED, IN THE AGGREGATE, THE GREATER OF (A) THE SUM PAID TO GETYOURGUIDE IN CONNECTION WITH THE ACTIVITY GIVING RISE TO THE CLAIM (IF APPLICABLE), OR (B) TWO HUNDRED DOLLARS (US $200.00).

 

B3.3 Allocation of Risk. THE PARTIES ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT THE PROVISIONS IN THIS SECTION B3 REPRESENT A REASONABLE ALLOCATION OF RISK AND THAT THE GETYOURGUIDE WOULD NOT ENTER INTO AN AGREEMENT ABSENT SUCH PROVISIONS. In no event shall we be liable to you for any acts or omissions of any Supplier. 

 

B4 Arbitration. 

Please read this Section B4 carefully, it may affect your rights. This section provides for resolution of most disputes through arbitration instead of court trials.  Arbitration is more informal than a lawsuit in court, uses a neutral arbitrator instead of a judge or jury, and discovery is more limited. Arbitration is final and binding and subject to only very limited review by a court. This Section B4 shall survive termination of your GYG Account.

 

B4.1 Binding Arbitration. This provision is intended to be interpreted broadly to encompass all disputes or claims arising out of or relating to the GYG Platform, our services, these GYG GTC, and your relationship with us (or our subsidiary, parent or affiliate company or companies), whether based in contract, tort, statute, fraud, misrepresentation, or any other legal theory, including the interpretation and scope of this arbitration clause and the arbitrability of a dispute (collectively, “Claims”). All Claims will be resolved by binding arbitration, unless expressly excluded from arbitration as set forth in Section B4.4. 

B4.2 Opt Out. Notwithstanding Section B4.1, you may opt out of binding arbitration by following the Opt-Out Procedure and mailing us a written notice, by the Opt Out Deadline. The opt-out notice must be postmarked no later than 30 calendar days after the earliest of (i) the date you first used the GYG Platform, (ii) the date you first used our services, or (iii) the date of your first transaction with us (“Opt Out Deadline”). 

The written notice must be sent to the following address: GetYourGuide Legal Department, Sonnenburger Straße 71-75, 10437 Berlin, Germany. Any opt-out received after the Opt Out Deadline (allowing three (3) additional days for mailing) will not be valid and you must pursue your claim in arbitration or small claims court.

B4.3 Governing Law for this Clause. The parties agree that these GYG GTC evidence a transaction in interstate commerce and this arbitration provision will be interpreted and enforced in accordance with the U.S. Federal Arbitration Act and federal arbitration law, and not governed by state law.

B4.4 Excluded Claims. The following claims are not subject to binding arbitration and may be litigated in a judicial proceeding in a court of competent jurisdiction (as specified in Section B5): (i) any claim or cause of action alleging actual or threatened infringement, misappropriation, or violation of a party’s copyrights, trademarks, trade secrets, patents, or other intellectual property rights; (ii) any claim or cause of action seeking emergency injunctive relief based on exigent circumstances (e.g., imminent danger of the commission of a crime, hacking, or cyber-attack); or (iii) a request for the remedy of public injunctive relief, where such remedies are permitted and cannot be waived by applicable law. In addition, either of us may take a claim to small claims court, if the claim qualifies for hearing by such a court, subject to the limitations specified in Section B5.

B4.5 Arbitration Process. For all disputes, whether pursued in court or arbitration, you must first send us a written description via a form available at Contact us ⎸GetYourGuide of your claim to allow us an opportunity to resolve the dispute. You may request arbitration if your claim or dispute is not resolved within 60 days of our receipt of the claim. The arbitration of any dispute or claim shall be conducted (i) before one neutral arbitrator, (ii) in English, (iii) under the Arbitration Rules of the International Chamber of Commerce (“ICC Rules”) together with the IBA Rules on the Taking of Evidence in International Commercial Arbitration (1999) (the “IBA Rules”) (where there is inconsistency, the IBA Rules shall prevail, but solely as regards the taking of evidence). Neither party is permitted to make any application pursuant to 28 U.S.C. § 1782. The arbitrator shall be empowered to award only those damages which are permitted in these GYG GTC, subject to any disclaimers or damages and liability limits set forth in these GYG GTC. The award rendered by the arbitrator shall include costs of the arbitration, reasonable attorneys’ fees and reasonable costs for experts and other witnesses. Any arbitration shall be confidential, and neither you nor we may disclose the existence, content, or results of any arbitration, except as may be required by law or for purposes of enforcement of the arbitration award. Judgment on any arbitration award may be entered in any court having proper jurisdiction. For claims under $25,000, the arbitration will not involve any personal appearance by the parties or witnesses but will instead be conducted based solely on written submissions, unless you request an in-person or telephone hearing, or the arbitrator determines that an in-person or telephone appearance is required. Hearings by telephone shall be preferred, unless the arbitrator determines that a party’s right to a fundamentally fair process would be impaired without an in-person hearing. In the case of an in-person hearing, the

hearing shall be conducted in New York, New York, unless otherwise ordered by the arbitrator.

B4.6 Class Action Waiver. YOU AND WE EACH AGREE THAT ANY PROCEEDING, WHETHER IN ARBITRATION OR IN COURT, WILL BE CONDUCTED ONLY ON AN INDIVIDUAL BASIS AND NOT IN A CLASS, CONSOLIDATED OR REPRESENTATIVE ACTION. If a court or arbitrator determines in an action between you and us that this class action waiver is unenforceable, this Section B4 will not apply to you. If you opt out of binding arbitration in accordance with Section B4.2, this class action waiver will not apply to you. Neither you, nor any other consumer, can be a class representative, class member, or otherwise participate in a class, consolidated or representative proceeding without having opted out of binding arbitration in accordance with Section B4.2. 

If any provision of this arbitration agreement is found unenforceable, the unenforceable provision will be severed and the remaining arbitration terms will be enforced.

B5 Governing Law. Except as specified in Section B4.3, these GYG GTC are governed by the laws of the State of New York, without regard to its conflict of laws rules. 

B5 Venue. Any legal suit, action, or proceeding arising out of or related to these GYG GTC or our services (including (i) any proceeding initiated by a User who has opted out of binding arbitration in accordance with Section B4.2, and (ii) any small claims proceeding) shall be subject to the exclusive jurisdiction of the State and Federal Courts located in Kings County, New York. Each party irrevocably consents to the personal jurisdiction of such courts and agrees that it is a convenient forum and that it will not seek to transfer such action or proceeding to any other forum or jurisdiction, under the doctrine of forum non conveniens or otherwise.

B6 Jury Waiver. IF FOR ANY REASON A CLAIM PROCEEDS IN COURT RATHER THAN THROUGH ARBITRATION, YOU AND WE EACH WAIVE ANY RIGHT TO A JURY TRIAL.