Privacyverklaring


De bescherming van je persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Met dit privacybeleid willen wij je graag nader uitleggen welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt. Inwoners van de Verenigde Staten moeten onze aanvullende CCPA hier raadplegen.

 1. Verantwoordelijke en contactpersoon

De verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens is:

GetYourGuide Deutschland GmbH
Sonnenburger Strasse 73
10437 Berlijn
Duitsland


Als je vragen of suggesties hebt met betrekking tot gegevensbescherming of als je je rechten wilt uitoefenen, neem dan gerust contact met ons op via de volgende link:  https://www.getyourguide.nl/contact/

Je kunt onze medewerker gegevensbescherming bereiken via:

Voor de duidelijkheid: voor de gegevensverwerking door activiteitenaanbieders die hun diensten aanbieden op GetYourGuide geldt hun bijbehorende privacybeleid. Activiteitenaanbieders treden op als afzonderlijke gegevensbeheerders.

2. Het onderwerp van gegevensbescherming

Het voorwerp van gegevensbescherming zijn persoonsgegevens, d.w.z. alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Persoonsgegevens worden in het navolgende ook gewoon gegevens genoemd.

3. Het geautomatiseerd verzamelen van gegevens

Bij het bezoeken van onze website geeft je toestel om technische redenen automatisch gegevens door. De volgende gegevens worden gescheiden van andere gegevens die je aan ons doorgeeft opgeslagen: 

 • URL van de bezochte pagina

 • De snelheid van de netwerkverbinding

 • Datum en tijd

Wij slaan deze gegevens op voor de volgende doeleinden:

 • voor 'load balancing', d.w.z. om de toegang tot onze website over meerdere apparaten te verdelen en je de snelst mogelijke laadtijden te kunnen bieden;

 • om de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen, bijv. om ons te verdedigen tegen specifieke aanvallen op onze systemen en om aanvalspatronen te herkennen;

 • om de goede werking van onze IT-systemen te waarborgen, bijv. als er fouten optreden die wij alleen kunnen herstellen door het IP-adres op te slaan;

 • om strafvervolging, afwending van gevaar of gerechtelijke vervolging mogelijk te maken in geval van specifieke aanwijzingen van strafbare feiten.

Je IP-adres wordt slechts voor een periode van 30 dagen opgeslagen.

In dit geval wordt de verwerking uitgevoerd om de veiligheid van de verwerking te waarborgen in overeenstemming met art. 32 AVG (GDPR), alsmede op basis van ons gerechtvaardigd belang om ons te beschermen tegen misbruik van onze dienst (art. 6 lid 1 letter f AVG (GDPR)).

4.  GetYourGuide-account

4.1. Registratie

 • Achternaam/voornaam

 • E-mailadres

 • Wachtwoorden

Je kunt ook inloggen met je Facebook-, Google- of Apple-account. In dat geval ontvangen wij de volgende persoonsgegevens van Facebook, Google of Apple om voor je een gebruikersaccount aan te maken:

 • Naam

 • E-mailadres

 • Foto (alleen Facebook)

 • een authenticatietoken

Je registratiegegevens zijn nodig om voor je een gebruikersaccount aan te maken en te beheren. In dit geval sluit je een (gratis) gebruikersovereenkomst met ons, op basis waarvan wij deze gegevens verzamelen (art. 6 lid 1 1 letter b AVG (GDPR)).

Om de overeenkomst te kunnen sluiten, moet je ons deze gegevens verstrekken. Je bent echter contractueel noch wettelijk verplicht om de overeenkomst te sluiten en dus om de gegevens te verstrekken.

4.2.  Verlanglijstjes

Nadat je een klantenaccount hebt aangemaakt, heb je de mogelijkheid om verlanglijstjes met activiteiten en rondleidingen aan te maken en deze verlanglijstjes met andere gebruikers te delen. Je gegevens worden voor deze doeleinden verwerkt om je de bijbehorende functies te kunnen bieden (art. 6 lid 1 letter b AVG (GDPR)).

5. Beoordelingen

Onze website biedt de mogelijkheid om tours of activiteiten te beoordelen en van commentaar te voorzien. Nadat je een via onze website geboekte tour hebt voltooid, kunnen wij je vragen om deze tour te beoordelen. Het geven van een beoordeling is uiteraard vrijwillig. Wanneer je een beoordeling geeft, verzamelen wij de gegevens die je invoert om deze te verwerken volgens de functie die je gebruikt en om deze te publiceren op onze website. Je kunt altijd een beoordeling laten verwijderen door contact op te nemen met onze klantenservice.

Je kunt altijd weigeren beoordelingsverzoeken te ontvangen door te klikken op de afmeldlink in elke betreffende e-mail. Als je een account hebt, kun je dit ook doen door te klikken op 'Meldingen' bij het kopje 'Instellingen' op je profiel. Ten slotte kun je ons ook een bericht sturen via https://www.getyourguide.nl/contact/.

De verwerking van je gegevens voor deze doeleinden gebeurt ter bescherming van ons gerechtvaardigd belang om onze gebruikers zo veel mogelijk informatie te geven over de tours die wij aanbieden. Gebruikersbeoordelingen zijn ook in het belang van alle gebruikers. Dienovereenkomstig is de verwerking gebaseerd op art. 6 lid 1 letter f AVG (GDPR)).

6. Klantenservice

6.1. Het verwerken van vragen

Je aanvraag zal worden verwerkt door onze verwerker, GetYourGuide Global Services GmbH.

Voor de verwerking van aanvragen maken wij of GetYourGuide Global Services GmbH gebruik van systemen van Freshworks Inc. gevestigd in de VS ('Freshworks'). Dienovereenkomstig worden je vragen opgeslagen op de servers van Freshworks. Voor de VS bestaat er geen besluit van de EU-commissie inzake adequaatheid. Wij hebben daarom de door de EU-commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen met Freshworks gesloten in overeenstemming met art. 46 lid 2 letter c AVG (GDPR). Bovendien worden de gegevens opgeslagen in Frankfurt, Duitsland.

Voor de verwerking van telefonische aanvragen maken wij van GetYourGuide Global Services GmbH gebruik van systemen van Talkdesk Inc. gevestigd in de VS ('Talkdesk'). Voor de VS bestaat er geen besluit van de EU-commissie inzake adequaatheid. Daarom hebben wij de door de EU-commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen met Talkdesk gesloten in overeenstemming met art. 46 lid 2 letter c AVG (GDPR)). Verder worden de gegevens in Ierland opgeslagen.

Voor de verwerking en administratie van aanvragen via onze socialemediakanalen maken wij van GetYourGuide Global Services GmbH ook gebruik van de diensten van NICE Ltd, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Daarom hebben wij de  door de EU-commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen met NICE afgesloten in overeenstemming met art. 46 lid 2 letter c AVG (GDPR)).

6.2. Het verbeteren van de klantenservice

Om onze klantenservice voortdurend te verbeteren, analyseren wij de aanvragen die ons worden toegezonden op basis van bepaalde parameters en trefwoorden. Hoewel in principe geen analyses worden uitgevoerd op basis van persoonsgegevens, kan niet worden uitgesloten dat in individuele gevallen ook in dit kader persoonsgegevens worden verwerkt. De in dit kader vereiste verwerking dient ons gerechtvaardigd belang en dat van onze klanten bij voortdurende verbetering van onze klantenservice (art. 6 lid 1 letter f AVG (GDPR). 

Voor de evaluatie van aanvragen maken wij gebruik van de systemen van de providers Chattermill Analytics Limited (Groot-Brittannië), Miuros S.A.S. (Frankrijk) en Looker Data Sciences, Inc. (VS). Voor de VS bestaat er geen besluit van de EU-commissie inzake adequaatheid. Daarom hebben wij de door de EU-commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen gesloten met Looker Data Sciences, Inc. op grond van art. 46 lid 2 letter c AVG (GDPR)). 

6.3. Vertalingen

In bepaalde gevallen is het voor ons noodzakelijk om binnenkomende verzoeken te vertalen in een specifieke taal. Dit kan de verwerking van persoonsgegevens vereisen die noodzakelijk is voor de bescherming van ons legitieme belang bij het verlenen van internationale klantenservice, art. 6 lid 1 letter f AVG (GDPR)). Voor dit doel maken wij gebruik van de dienst van Unbabel Inc. gevestigd in de VS ('Unbabel'). Voor de VS bestaat er geen besluit van de EU-commissie inzake adequaatheid. Daarom hebben wij de door de EU-commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen met Unbabel gesloten in overeenstemming met art. 46 lid 2 letter c AVG (GDPR)).

6.4. Opslag en evaluatie van telefoongesprekken

Telefoongesprekken worden alleen opgeslagen en geanalyseerd als je ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. Wij zullen deze gegevens alleen gebruiken om onze klantenservice te verbeteren. De opnames worden na drie maanden gewist. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 letter a AVG (GDPR). Je hebt de mogelijkheid om je toestemming op elk moment in te trekken door contact op te nemen met een van de contactkanalen die in dit privacybeleid worden vermeld. Dit zal geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de verwerking die door ons wordt uitgevoerd tot je herroeping.

7. Technische dienstverleners

Wij maken gebruik van technische dienstverleners voor de hosting en een deel van de diensten die nodig zijn voor de website. Dienovereenkomstig vindt de verwerking van gegevens plaats op de servers van deze dienstverleners. Deze dienstverleners verwerken de gegevens alleen volgens onze uitdrukkelijke instructies en zijn verplicht om voldoende technische en organisatorische maatregelen voor gegevensbescherming te garanderen. Bijgevolg treden onze dienstverleners voor ons op als zogenaamde verwerkers in de zin van art. 28 AVG (GDPR).

7.1. Hosting van de website

Voor de hosting van onze website maken wij gebruik van de diensten van Amazon Web Services EMEA S.a.r.l. ('AWS') gevestigd in Luxemburg. Wanneer je onze website bezoekt of persoonsgegevens verstrekt, worden deze verwerkt op servers van AWS. Wij gebruiken alleen servers die zich in de Europese Unie bevinden. Voor onderhoud op afstand en soortgelijke constellaties hebben wij de door de EU-Commissie goedgekeurde  modelcontractbepalingen met AWS gesloten in overeenstemming met art. 46 lid 2 letter c AVG (GDPR).7.2. E-mailsysteem

Voor het verzenden van e-mails maken wij gebruik van de Sendgrid-dienst van Twilio Inc, gevestigd in de VS ('Twilio'). Er bestaat geen besluit inzake adequaatheid voor de VS. Daarom hebben wij de door de EU-commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen met Twilio gesloten op basis van art. 46 lid 2 letter c AVG (GDPR).

8. Nieuwsbrief

Je hebt op onze website de mogelijkheid om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Met onze nieuwsbrief willen wij je zo gepersonaliseerd mogelijke informatie sturen over aanbiedingen, rondleidingen, activiteiten of speciale acties. Door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief, geef je ons toestemming om je e-mailadres te verwerken voor het verzenden van de nieuwsbrief. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6 lid 1 lit a AVG (GDPR). Je kunt je toestemming op elk gewenst moment intrekken door je af te melden voor onze nieuwsbrief. Om dit te doen, kun je de afmeldlink in elke e-mail gebruiken of ons een bericht sturen via de link https://www.getyourguide.nl/contact/. Om je e-mailadres te verifiëren, ontvang je eerst een registratiemail, die je via een link moet bevestigen (dubbele opt-in). Wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief, slaan wij het IP-adres en de datum en het tijdstip van inschrijving op. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om te kunnen aantonen dat er toestemming is gegeven. De rechtsgrondslag vloeit voort uit onze wettelijke verplichting om je toestemming te bewijzen (art. 6 lid 1 letter c juncto art. 7 lid 7 lid 1 AVG (GDPR).

Als je via onze website een tour hebt geboekt of een GetYourGuide-account hebt aangemaakt, sturen wij je onze nieuwsbrief op basis van ons legitieme belang om soortgelijke diensten als je boekingen of account te promoten (art. 6 lid 1 lit1 letter f AVG (GDPR), § 7 lid 3 UWG - de Duitse wet op oneerlijke concurrentie), tenzij je bezwaar hebt gemaakt tegen dit gebruik. Indien cookies worden gebruikt voor personalisatie, zullen wij je afzonderlijke toestemming verkrijgen.

Je kunt hiertegen op elk moment bezwaar maken – zelfs tijdens de registratie – door het desbetreffende selectievakje uit te schakelen of te klikken op de afmeldlink in de respectieve e-mails. Als je een account hebt, kun je je daarnaast altijd aan- of afmelden van de verschillende communicatiekanalen door te klikken op 'Meldingen' bij het kopje 'Instellingen' op je profiel. 

Voor de verzending van onze nieuwsbrief en de personalisering van de inhoud maken wij gebruik van de diensten van de aanbieder Braze Inc. gevestigd in de VS ('Braze'). Voor de VS bestaat er geen besluit van de EU-commissie inzake adequaatheid. Daarom hebben wij met Braze de door de EU-commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen gesloten overeenkomstig art. 46 lid 2 letter c AVG (GDPR).

9. Boekingen en betalingen

9.1. Boekingen

Wanneer je een tour, activiteit of iets dergelijks op onze site boekt, verzamelen wij de gegevens die nodig zijn om de tour uit te voeren. Dit omvat meestal de volgende informatie: voor- en achternaam, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, aantal deelnemers, datum en tijd. Afhankelijk van de geboekte activiteit kan het ook nodig zijn dat wij verdere informatie verzamelen, zoals je vluchtnummer of de leeftijd van de deelnemers. De verwerking die in verband hiermee plaatsvindt, is gebaseerd op art. 6 lid 1 letter b AVG (GDPR). Voor zover nodig zullen we je gegevens doorsturen naar de aanbieder die verantwoordelijk is voor jouw tour of activiteit. Deze zal je persoonlijke gegevens verwerken en beheren zoals aangegeven in hun privacybeleid. Indien vervoer naar een derde land buiten de Europese Economische Ruimte noodzakelijk is, is deze gebaseerd op art. 49 lid 2 letter b, c AVG (GDPR). 

Als je boekt via partnersites word je omgeleid om je persoonlijke gegevens te verstrekken en het boekingsproces af te ronden op de GetYourGuide-website, zoals hierboven beschreven. Op sommige partnersites worden je gegevens verzameld door de partner als een afzonderlijke gegevensbeheerder, in overeenstemming met hun privacybeleid, en wij ontvangen de gegevens die nodig zijn om de boeking te maken van de partner. 

Op andere websites die een partnerschap met ons zijn aangegaan om de boekingsaanbiedingen rechtstreeks op hun eigen website te integreren, treden zowel de partner als GetYourGuide op als afzonderlijke gegevensbeheerders voor de verwerking van je persoonsgegevens. 

9.2. Boekingsbevestigingen

Om je op de hoogte te houden van je boekingen sturen wij je zowel boekingsbevestigingen als herinneringen en updates voor komende boekingen (bijv. gewijzigde tijden of trefpunten) om ervoor te zorgen dat je over alle informatie beschikt die je nodig hebt om je geboekte diensten bij te wonen. Boekingsbevestigingen worden verzonden naar je e-mailadres, en/of per sms naar het telefoonnummer dat je tijdens het boekingsproces opgeeft en/of via een pushmelding van de GetYourGuide-app. Als je een account hebt, kun je bij 'Meldingen' onder het kopje 'Instellingen' op je profiel specifiek aangeven hoe je geïnformeerd wilt worden.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u deze functies van onze dienst te kunnen aanbieden (art. 6 lid 1 b AVG (GDPR)).

9.3. Betalingen

Je hebt verschillende mogelijkheden om je boeking te betalen. Daarbij verwerken wij de gegevens die in elk geval nodig zijn, afhankelijk van de gekozen betaalwijze. In dit kader worden je persoonsgegevens verwerkt zoals hieronder beschreven, hetgeen gebaseerd is op art. 6 lid 1 letter b AVG (GDPR) en noodzakelijk is om de door jou gekozen betaalwijze uit te voeren.

9.3.1. Betalingen met je creditcard

Voor de verwerking van betalingen met een creditcard maken wij gebruik van de dienstverlener Adyen N.V. ('Adyen'), dat in Nederland is gevestigd. De gegevens die je tijdens je betaling verstrekt, worden door Adyen doorgegeven aan de respectieve banken of financiële instellingen met het oog op de betalingsverwerking. In het geval van betalingen met een creditcard ontvangen wij alleen de informatie dat er al dan niet een betaling is uitgevoerd, samen met de laatste vier getallen van het creditcardnummer. Wij hebben daarom geen kennis van je volledige creditcardnummer.

9.3.2. Betaling via PayPal

Als je een PayPal-rekening hebt, kun je je betaling ook via PayPal afhandelen. In dat geval ontvangen wij van PayPal niet alleen de informatie dat er een betaling is uitgevoerd, maar ook het e-mailadres en het adres dat je bij PayPal hebt geregistreerd.

9.3.3. Betaling per factuur

Als je per factuur betaalt, geven wij je persoonsgegevens door aan Klarna Bank AB (publ) gevestigd in Zweden ('Klarna'). Klarna zal de gegevens eerst verwerken ten behoeve van de kredietbeoordeling en vervolgens, indien nodig, voor de betalingsverwerking.

9.4. Terugvorderingen

In het geval van terugvorderingen zullen we de benodigde gegevens overdragen aan Global Merchant Risk Technologies, dat onder de naam The Chargeback Company (Chargebacks911) gevestigd is in Ierland, om een terugvordering te verwerken. De vereiste gegevens omvatten je naam, boekingsinformatie, telefoonnummer en betalingsinformatie. Chargebacks911 zal dan de terugvordering verwerken met je bank of PayPal of Ayden. De verwerking wordt uitgevoerd in het kader van de uitvoering van het contract (art. 6 lid 1 letter b AVG (GDPR) alsmede op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve verwerking van chargebacks (art. 6 lid 1 letter f AVG (GDPR).

9.5. Boekingannulleringsverzekering

Als je onze website bezoekt vanuit bepaalde regio's, kun je ook activiteiten boeken met uitgebreide annuleringsrechten die door de verzekering worden gedekt. De verzekeringsdekking wordt aangeboden door Companjon Admin GmbH met als vestigingsadres c/o Wilhelm Rechtsanwälte Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Reichsstraße 43, 40217 Düsseldorf. Als je deze optie boekt, worden je persoonsgegevens verwerkt op basis van art. 6 para. 1 lit. b AVG (GDPR). 

Met betrekking tot de gegevensverwerking in verband met het aanbieden van deze verzekeringen op de GetYourGuide-website, handelen GetYourGuide en Companjon Admin GmbH als gezamenlijke verantwoordelijken voor de gegevensverwerking. Met betrekking tot de gegevensverwerking die rechtstreeks verband houdt met de verzekeringsovereenkomst (zoals het in aanmerking komen, het besluitvormingsproces, de verwerking van claims, enz. 

Je kunt je rechten als betrokkene uitoefenen tegenover GetYourGuide of Companjon en wij zullen ervoor zorgen dat de verzoeken worden doorgestuurd naar de verantwoordelijke partij.

10. Fraudepreventie

Om onszelf en de aanbieders van activiteiten te beschermen tegen frauduleuze boekingen, evalueren wij de informatie die door onze klanten tijdens het boekingsproces wordt verstrekt, met inbegrip van de gegevens die technisch worden doorgegeven door hun apparaat, voor zover dit noodzakelijk is om ons legitieme belang en dat van de aanbieders van activiteiten bij betrouwbare boekingen te beschermen (art. 6 lid 1 letter f AVG (GDPR)). 

Voor dit doel maken wij gebruik van diensten van de aanbieders Sift Science, Inc. (VS), Adyen N.V. (Nederland) en Ethoca Inc. (Canada). Voor de VS bestaat er geen besluit van de EU-commissie inzake adequaatheid. Daarom hebben wij de door de EU-commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen gesloten met Sift Science, Inc. op grond van art. 46 lid 2 letter c AVG (GDPR)). Voor Canada is er een besluit inzake adequaatheid van de EU-Commissie in overeenstemming met art. 45 AVG (GDPR) voor verwerking door organisaties in de particuliere sector.

11. Bescherming tegen bots

Om ons te beschermen tegen bots en soortgelijke technologieën, maken wij gebruik van de Cheq-dienst die wordt geleverd door CHEQ AI Technologies Ltd., gevestigd in Israël ('Cheq'). Cheq zal de gegevens die automatisch door je apparaat worden verzonden, gebruiken om te bepalen of het verzoek hoogstwaarschijnlijk afkomstig is van een mens. Er worden verder geen gegevens opgeslagen. De verwerking wordt uitgevoerd om de veiligheid van de verwerking te waarborgen in overeenstemming met art. 32 AVG (GDPR) en op basis van ons gerechtvaardigd belang om ons te beschermen tegen misbruik van onze dienst (art. 6 lid 1 letter f AVG (GDPR). Voor Israël is er een besluit inzake adequaatheid van de EU-commissie volgens art. 45 AVG (GDPR).

12. Cookies

Wij gebruiken zogenaamde 'cookies' om bepaalde functies van onze website aan te bieden en om het gebruik van onze website te optimaliseren. Cookies zijn kleine bestanden die met behulp van je internetbrowser op je apparaat worden opgeslagen. 

Concreet gebruiken wij de volgende cookies (tenzij ergens anders in dit privacybeleid of onze cookietoestemming andere cookies worden vermeld):

 • Sessiecookies: Deze cookies zijn nodig om tijdens je bezoek aan onze website bepaalde technische gegevens op te slaan, bijvoorbeeld om te bepalen of je bent ingelogd.

 • Permanente cookies: Deze cookies zijn nodig om gegevens ook na een browsersessie op te slaan als je dat wil.

De wettelijke basis voor het gebruik van deze cookies is § 15 lid 1 van de Duitse Telemedia Wet (TMG) of art. 6 lid 1 b AVG (GDPR), voor zover ze noodzakelijk zijn voor het gebruik van onze website en de functies die je gebruikt. Voor de rest gebruiken we cookies – zoals hieronder beschreven – op basis van je toestemming. Je kunt je toestemming op elk moment intrekken via 'Voorkeuren wijzigen'.

13. Klantonderzoek 

13.1. Klantenenquêtes en onderzoekspanels

Wij of onderzoeksbureaus waarmee wij samenwerken, kunnen je uitnodigen om deel te nemen aan gemodereerde of niet-gemodereerde onderzoekspanels. Je kunt een GetYourGuide-klant zijn of een externe deelnemer die onafhankelijk door het agentschap wordt geworven. De deelname en de video-opnames van deze sessies zijn altijd gebaseerd op je uitdrukkelijke toestemming, die wij vóór de onderzoeksactiviteit schriftelijk verzamelen. Onderzoeksbureaus waarmee we mogelijk samenwerken zijn: Respondent, Inc., een bedrijf gevestigd in de VS (hun privacybeleid vind je hier), Userlytics, een compay gevestigd in de VS (hun privacybeleid vind je hier), Lookback Group Inc., een bedrijf gevestigd in de VS (hun privacybeleid vind je hier). Deze onderzoeksbureaus treden op als gegevensbeheerders. Wij nodigen je uit om deel te nemen op basis van ons legitieme belang en wij spreken je niet aan als je je hebt afgemeld voor marketing-e-mails. 

Wanneer je onze website bezoekt, kun je in een pop-upvenster worden gevraagd om enkele vragen te beantwoorden over het GetYourGuide-product of -functies. Wij verzamelen de antwoorden in samengestelde vorm en ze worden niet persoonlijk aan je gekoppeld. Dit is volledig optioneel en je geeft ons toestemming om je antwoorden te verwerken als je ervoor kiest de vragen te beantwoorden. 

14. Marketing- en remarketingdiensten

14.1. Evaluatie van advertenties op het web en op socialemediaplatforms

Met betrekking tot onze socialemedia-advertenties maken wij gebruik van een dienst van Smartly.io Solutions Oy, gevestigd in Finland, om het succes van onze advertenties te analyseren.  

14.2. Google-services

Wij maken gebruik van de hieronder beschreven diensten van Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, California 94043, USA ('Google'). Voor de VS bestaat er geen besluit van de EU-commissie inzake adequaatheid. We hebben daarom de door de EU-commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen met Google afgesloten in overeenstemming met art. 46 lid 2 letter c AVG (GDPR)).

Basisinformatie over de verwerking van je persoonlijke gegevens door Google vind je hier: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. 

Je hebt ook de volgende instellingsmogelijkheden bij Google: 

Je kunt gepersonaliseerde reclames per browser uitschakelen: (http://optout.networkadvertising.org/?c=1)

14.2.1. Google Analytics 360

Als je toestemming hebt gegeven, gebruiken wij Google Analytics 360, een webanalysedienst. Google Analytics 360 verzamelt pseudonieme gegevens van je over het gebruik van onze website, inclusief je verkorte IP-adres, en maakt gebruik van cookies. Deze gegevens worden doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om je gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere diensten in verband met het website- en internetgebruik te verlenen. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden overdragen, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.  

Je gegevens worden 14 maanden door Google Analytics opgeslagen. Na deze periode worden de gegevens gewist en worden alleen verzamelde statistieken bewaard.

Het gebruik van Google Analytics is gebaseerd op je toestemming (art. 6 lid 1 letter a AVG (GDPR)).

Je kunt je toestemming op elk moment intrekken en Google Analytics deactiveren met behulp van een browser add-on. Deze kun je hier downloaden: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Als alternatief kun je je toestemming intrekken zoals hier beschreven: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/user-opt-out. Je kunt je toestemming ook intrekken via 'Voorkeuren wijzigen'. Dit heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot je intrekking is uitgevoerd.

14.2.2. Google remarketing & reclamepersonalisatie op het Google-netwerk

Als je hiervoor toestemming hebt gegeven, maken wij gebruik van remarketingdiensten van Google. Google gebruikt cookies om je gebruikersgedrag op onze website vast te leggen om op interesses gebaseerde reclame voor onze producten op andere pagina's binnen het Google advertentienetwerk over apparaten heen te tonen. Dit omvat Google Search en andere sites die worden geëxploiteerd door Google en haar dochterondernemingen, net zoals sites die worden geëxploiteerd door Google's advertentiepartners. De informatie wordt dienovereenkomstig aan Google en aan de partners van Google doorgegeven. Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als je Google toestemming hebt gegeven om je browsegeschiedenis aan je Google-account te koppelen en informatie uit je Google-account te gebruiken om de advertenties die je op het web ziet te personaliseren. In dat geval zal Google je gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroeplijsten voor remarketing te maken en te definiëren. Hiertoe worden je persoonsgegevens door Google tijdelijk gekoppeld aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen.

Het gebruik van deze diensten is gebaseerd op je toestemming (art. 6 lid 1 letter a AVG (GDPR)).

Je kunt je toestemming intrekken via 'Voorkeuren wijzigen'. Dit heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot je intrekking is uitgevoerd. Bovendien wordt de remarketing-cookie automatisch verwijderd zodra deze niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld of gebruikt in overeenstemming met de bovenstaande paragrafen.

14.2.3. YouTube-pixel

Als je hiervoor toestemming hebt gegeven, gebruiken wij de YouTube-pixel. Dit is een trackingcode die wordt geladen wanneer onze website en bepaalde subpagina's worden gebruikt en wanneer bepaalde acties worden uitgevoerd, en die dus je gedrag op onze website volgt. De pixel verzamelt ook gebruiksgegevens (zoals URL, referrer-URL, IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen en tijdstempel). Wij sturen deze informatie naar Google, zodat Google advertenties op YouTube kan weergeven op basis van je gedrag op onze website.

Wij gebruiken de YouTube-pixel op basis van je toestemming (art. 6 lid 1 letter a AVG (GDPR)). Je kunt je toestemming op elk moment intrekken via 'Voorkeuren wijzigen'. Dit heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot je intrekking is uitgevoerd. 

14.2.4. Google Enhanced Conversions

Deze technologie is noch op cookies noch op pixels gebaseerd. Wanneer je onze website gebruikt en wordt omgeleid door een Google-advertentie, sturen wij een gehashte identificatiecode en informatie over mogelijke aankopen naar Google. Google zal deze informatie alleen gebruiken om te begrijpen op welke advertentie je hebt geklikt, om het succes van bepaalde advertenties te meten en om ons deze informatie in geaggregeerde vorm te verstrekken. Google zal de gegevens met name niet gebruiken om jou of andere gebruikers gerichte advertenties aan te bieden, of de gegevens voor andere doeleinden opslaan of gebruiken. Wij geven deze gegevens door op basis van ons legitieme belang bij het controleren van onze marketingactiviteiten (Art. 6 lid 1 letter f AVG (GDPR)).

14.2.5. Retargeting en 'audience matching'

Als je ons toestemming geeft, maken we gebruik van de diensten van Google Ireland Limited om je gepersonaliseerde advertenties op Google te laten zien en om doelgroepen te bereiken die op jou lijken. In dit geval geven wij je gecodeerde (gehashte) e-mailadres samen met informatie over het gedrag op de website door aan Google. Google zal dan je gecodeerde gegevens matchen met hun database en, als je een Google-account hebt met ingeschakelde gepersonaliseerde advertenties, je identificeren om je GetYourGuide-advertenties te laten zien. Het verwerken is gebaseerd op je toestemming (art. 6 lid 1 letter a AVG (GDPR)). Je kunt je toestemming altijd met toekomstige werking intrekken door Marketing Technologies te weigeren in je voorkeuren. Google kan je persoonsgegevens in de VS verwerken. Voor de VS bestaat er geen besluit van de EU-commissie inzake adequaatheid. We hebben daarom de door de EU-commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen met Google afgesloten in overeenstemming met art. 46 lid 2 letter c AVG (GDPR)).

14.3. Facebook-services

Wij maken gebruik van de hieronder beschreven diensten van Facebook Ireland Limited ('Facebook'). Houd er rekening mee dat dit ook verwerking kan inhouden door Facebook Inc. gevestigd in de VS. Voor de VS bestaat er geen besluit van de EU-commissie inzake adequaatheid. In dit geval zal Facebook gebruikmaken van de door de EU-commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen, die een passende garantie vormen in de zin van art. 46 lid 2 letter c AVG (GDPR) voor de doorgifte naar derde landen.

Basisinformatie over de verdere verwerking en het gebruik van je gegevens door Facebook, evenals je instellingsmogelijkheden om je privacy bij Facebook te beschermen, vind je in het privacybeleid van Facebook op  https://www.facebook.com/privacy/explanation.

14.3.1. Facebook-pixel

Als je hiervoor toestemming hebt gegeven, wordt op onze website de Facebook-pixel gebruikt. Dit is een Javascript-code. De Facebook-pixel registreert wanneer je bepaalde handelingen op onze website verricht of bepaalde gebieden op onze website bezoekt. De Facebook pixel verzamelt ook gebruiksgegevens (zoals URL, referrer-URL, IP-adres, apparaat- en browserkenmerken en tijdstempel). De Facebook-pixel genereert een controlesom (hashwaarde) van deze informatie en stuurt deze hashwaarde naar Facebook. Indien beschikbaar, wordt ook de Facebook-cookie aangesproken en je Facebook-ID doorgegeven. Als je een Facebook-profiel hebt en daarop inlogt, kan je op basis van de door de pixel doorgegeven gegevens gerichte gepersonaliseerde reclame op Facebook worden aangeboden. Gegevens van gebruikers die geen Facebook-profiel hebben, worden door Facebook ongebruikt weggegooid. 

Wij gebruiken de Facebook-pixel op basis van je toestemming (art. 6 lid 1 letter a AVG (GDPR)). Je kunt je toestemming op elk moment intrekken via 'Voorkeuren wijzigen'. Dit heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot je intrekking is uitgevoerd. 

14.3.2. Facebook server-to-server

Deze technologie is noch op cookies noch op pixels gebaseerd. Wanneer je onze website gebruikt en wordt omgeleid door Facebook, sturen wij je Facebook Click-ID en informatie over mogelijke aankopen en andere acties op onze website naar Facebook. Facebook zal deze informatie gebruiken om te begrijpen op welke advertentie je hebt geklikt, om het succes van bepaalde advertenties te meten en om ons deze informatie in geaggregeerde vorm te verstrekken. Facebook zal de gegevens niet gebruiken om jou of andere gebruikers gerichte advertenties aan te bieden. Wij geven deze gegevens door op basis van ons legitieme belang bij het controleren van onze marketingactiviteiten (Art. 6 lid 1 letter f AVG (GDPR)).

14.3.3. Retargeting en 'audience matching'

Als je ons toestemming geeft, maken we gebruik van de diensten van Meta Platforms, Inc. (VS) om je gepersonaliseerde advertenties op Facebook te laten zien en om doelgroepen te bereiken die op jou lijken. In dit geval geven wij je gecodeerde (gehashte) e-mailadres samen met informatie over het gedrag op de website door aan Facebook. Facebook zal dan je gecodeerde gegevens matchen met hun database en, als je een Facebook-account hebt met ingeschakelde gepersonaliseerde advertenties, je identificeren om je GetYourGuide-advertenties te laten zien. 

Wij zijn samen met Meta Platforms, Inc. verantwoordelijk voor de doorgifte van deze gegevens aan Facebook. Onze overeenkomst over dit gezamenlijke beheer vind je hier: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.  Het verwerken is gebaseerd op je toestemming (art. 6 lid 1 letter a AVG (GDPR)). Je kunt je toestemming altijd met toekomstige werking intrekken door Marketing Technologies te weigeren in je voorkeuren. Voor de VS bestaat er geen besluit van de EU-commissie inzake adequaatheid. We hebben daarom de door de EU-commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen met Facebook afgesloten in overeenstemming met art. 46 lid 2 letter c AVG (GDPR)).

14.4. Andere remarketingdiensten

Als je hiervoor toestemming hebt gegeven, gebruiken wij ook de hieronder beschreven remarketingdiensten op onze website. In elk geval wordt je gebruiksgedrag op onze website geanalyseerd met behulp van cookies. De aanbieders gebruiken deze informatie om gepersonaliseerde reclame op sites van derden af te spelen. 

 • Remarketingdienst van Criteo S.A. gevestigd in Frankrijk ('Criteo'). Criteo zal gepersonaliseerde reclame laten zien op sites die zijn aangesloten op het netwerk van Criteo.

 • Remarketingdiensten van Microsoft Ireland Operations Limited, gevestigd in Ierland ('Microsoft'). Microsoft zal de cookie-informatie gebruiken om gepersonaliseerde advertenties aan te bieden via de Bing-zoekmachine en om je advertenties te laten zien op sites van derden.  

 • Remarketingdienst geleverd door Outbrain Inc, gevestigd in de VS ('Outbrain'). Outbrain zal de cookie-informatie gebruiken om je gepersonaliseerde advertenties te laten zien op sites van derden. 

 • Remarketingdienst geleverd door Snap Group Limited gevestigd in het Verenigd Koninkrijk ('Snapchat'). Snapchat zal de cookie-informatie gebruiken om je gepersonaliseerde reclame te laten zien.

Wij gebruiken deze diensten op basis van je toestemming (art. 6 lid 1 letter a AVG (GDPR)). Je kunt je toestemming op elk moment intrekken via 'Voorkeuren wijzigen'. Dit heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot je intrekking is uitgevoerd. 

15. Geïntegreerde inhoud van derden

Wij hebben op onze website ook inhoud van derden geïntegreerd. Die inhoud wordt geladen vanaf de servers van de betreffende aanbieders, zodat je toestel bepaalde technisch noodzakelijke gegevens doorgeeft aan de aanbieder van de derde partij. In het bijzonder kan niet worden uitgesloten dat deze aanbieders kennis nemen van het aan jou toegewezen IP-adres. Voor zover persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit op basis van het privacybeleid van de betreffende derde aanbieders. De integratie door ons is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen om onze gebruikers de overeenkomstige inhoud en functionaliteiten te kunnen aanbieden en om onze website economisch te kunnen exploiteren, art. 6 lid 1 letter f AVG (GDPR)). In detail integreren wij de volgende inhoud van derden:

 • Contentstack

Wij hebben inhoud geïntegreerd van het content delivery network Contentstack van Contentstack LLC, dat is gevestigd in de VS. Houd er rekening mee dat er voor de VS geen besluit inzake adequaatheid van de EU-commissie bestaat. Daarom hebben wij de door de EU-commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen gesloten met Contentstack LLC in overeenstemming met art. 46 lid 2 letter c AVG (GDPR)). Voor meer informatie over gegevensbescherming bij Contentstack LLC kun je terecht op: https://www.contentstack.com/privacy

16. Sociale media

16.1 Facebook

Facebook wordt beheerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ('Facebook'). Als je als geregistreerde Facebook-gebruiker onze Facebook-pagina bezoekt of deze leuk vindt, verzamelt Facebook je persoonsgegevens. Zelfs als je niet bij Facebook geregistreerd bent en onze Facebook-pagina bezoekt, kan Facebook pseudonieme gebruiksgegevens van je verzamelen. Meer informatie vind je in het gegevensbeleid van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/ en op https://www.facebook.com/legal/terms/information_ about _page_ insights_data. In het gegevensbeleid vind je ook informatie over de instellingsmogelijkheden voor je Facebook-account.

Je persoonsgegevens kunnen ook aan andere Facebook-bedrijven worden verstrekt. Dit kan inhouden dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan de VS en andere derde landen waarvoor geen besluit van de EU-commissie bestaat inzake adequaatheid. In dat geval zal Facebook de modelcontractbepalingen gebruiken die door de EU-commissie zijn goedgekeurd. Meer informatie is ook te vinden in het gegevensbeleid van Facebook. 

In het kader van de exploitatie van onze Facebook-pagina zijn wij bovendien samen met Facebook verantwoordelijk voor de verwerking van zogenaamde pagina-inzichten. Met behulp van deze pagina-inzichten analyseert Facebook het gedrag op onze Facebook-pagina en verstrekt ons deze informatie in niet-persoonlijke vorm. Daartoe hebben wij met Facebook Ierland een overeenkomst inzake de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor gegevensbescherming gesloten, die je via de volgende link kunt bekijken: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. In deze overeenkomst verbindt Facebook zich er onder andere toe om de primaire verantwoordelijkheid onder de AVG (GDPR) op zich te nemen voor de verwerking van pagina-inzichten en om te voldoen aan alle verplichtingen onder de AVG (GDPR) met betrekking tot de verwerking van pagina-inzichten.

16.2 Instagram

Onze Instagram-pagina is te vinden op: https://www.instagram.com/GetYourGuide/ 

Instagram wordt beheerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ('Facebook Ierland'). Het privacybeleid van Instagram is te vinden op: https://help.instagram.com/519522125107875. Daarin vind je ook informatie over de instellingsmogelijkheden voor je account.

Je persoonsgegevens kunnen ook beschikbaar worden gesteld aan andere bedrijven van Facebook of Instagram. Dit kan inhouden dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan de VS en andere derde landen waarvoor geen besluit van de EU-commissie bestaat inzake adequaatheid. In dat geval zal Facebook de modelcontractbepalingen gebruiken die door de EU-commissie zijn goedgekeurd. Meer informatie is ook te vinden in het privacybeleid van Instagram. 

Daarnaast zijn wij, in het gebruik van onze Instagram-pagina, samen met Facebook verantwoordelijk voor de verwerking van zogenaamde Instagram Insights. Met behulp van deze Instagram Insights analyseert Facebook het gedrag op onze Instagram-pagina en verstrekt ons deze informatie in niet-persoonlijke vorm. Daartoe hebben wij met Facebook een overeenkomst inzake de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor gegevensbescherming gesloten, die je kunt inzien via de volgende link: https://facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Daarin verbindt Facebook zich er onder meer toe om de primaire verantwoordelijkheid in het kader van de AVG (GDPR) op zich te nemen voor de verwerking van Instagram Insights en om alle verplichtingen in het kader van de AVG (GDPR) na te komen met betrekking tot de verwerking van pagina-inzichten.

16.3 Twitter

Je kunt onze Twitter-account vinden op: https://twitter.com/GetYourGuide/ 

Voor gebruikers buiten de VS wordt Twitter beheerd door Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Ierland ('Twitter International'). Het privacybeleid van Twitter is te vinden op: https://twitter.com/en/privacy. Daarin vind je ook informatie over de instellingsmogelijkheden voor je Twitter-account.  

Wij wijzen je erop dat Twitter International ook persoonsgegevens doorgeeft aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte waarvoor geen besluit van de Europese Commissie inzake adequaatheid bestaat. Voor zover zo'n doorgifte plaatsvindt, maakt Twitter gebruik van de modelcontractbepalingen die door de EU-commissie zijn goedgekeurd. 

Wij maken ook gebruik van de Twitter Analytics-functie. In het kader van deze functie ontvangen wij van Twitter International niet-persoonlijke informatie over het gebruik van ons account. Deze informatie stelt ons in staat om de doeltreffendheid van onze Twitter-activiteiten te analyseren en te optimaliseren. De verwerking die in deze context plaatsvindt, is gebaseerd op ons legitieme belang om onze Twitter-activiteiten te optimaliseren (art. 6 lid 1 letter f AVG (GDPR).

16.4 Pinterest

Je kunt onze Pinterest-pagina vinden op: https://www.pinterest.com/GetYourGuide/ 

Pinterest wordt beheerd door Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland ('Pinterest'). Het privacybeleid van Pinterest is te vinden op: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

We wijzen je erop dat Pinterest ook persoonsgegevens doorgeeft aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte waarvoor geen besluit inzake adequaatheid van de EU-commissie bestaat. Voor zover zo'n doorgifte plaatsvindt, zal Pinterest passende maatregelen inzake gegevensbescherming nemen, zoals door het aangaan van de door de EU-commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen. Voor meer informatie verwijzen we je naar het privacybeleid van Pinterest. 

Tenslotte ontvangen wij van Pinterest niet-persoonlijke informatie en analytics over het gebruik van ons account. Deze informatie stelt ons in staat om de effectiviteit van onze Pinterest-activiteiten te analyseren en te optimaliseren. De verwerking die in dit kader plaatsvindt, is gebaseerd op ons legitieme belang om onze Pinterest-activiteiten te optimaliseren (art. 6 lid 1 letter f AVG (GDPR)).

16.5 YouTube

Je kunt onze YouTube-pagina vinden op: https://www.youtube.com/GetYourGuide/ 

YouTube wordt beheerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ('Google'). Je kunt het privacybeleid van Google Ierland vinden op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. Daarin vind je ook informatie over de instellingsmogelijkheden voor je Google-account. Houd er rekening mee dat je Google-account kan worden gebruikt voor verschillende Google-diensten (bijv. Gmail, YouTube, Google Zoeken) en Google Ierland kan persoonlijke gegevens samenvoegen met betrekking tot de Google-diensten die je gebruikt in overeenstemming met de instellingen van je Google-account.

Houd er a.u.b. rekening mee dat Google ook persoonlijke gegevens doorgeeft aan het in de VS gevestigde Google LLC en dat er geen besluit inzake adequaat van de EU-Commissie is voor de VS. 

Tenslotte ontvangen wij van Google niet-persoonlijke informatie en analytics over het gebruik van ons account of interacties met onze video's. Deze informatie stelt ons in staat om de effectiviteit van onze YouTube-activiteiten te analyseren en te optimaliseren. De verwerking die in deze context plaatsvindt, is gebaseerd op ons legitieme belang om onze YouTube-activiteiten te optimaliseren (art. 6 lid 1 letter f AVG (GDPR)).

16.6 LinkedIn

Je kunt ons LinkedIn-account vinden op: https://www.linkedin.com/company/getyourguide-ag/ 

Voor gebruikers die zich in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland bevinden, wordt LinkedIn beheerd door LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland ('LinkedIn Ireland'). Je kunt de richtlijnen van LinkedIn inzake gegevensbescherming hier vinden: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=organization-guest_footer-privacy-policy. Daarin vind je ook informatie over de instellingsmogelijkheden voor je LinkedIn-profiel.

We wijzen je erop dat LinkedIn ook persoonsgegevens doorgeeft aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte waarvoor geen besluit inzake adequaatheid van de EU-commissie bestaat. Voor zover zo'n doorgifte plaatsvindt, maakt LinkedIn gebruik van de modelcontractbepalingen die door de EU-commissie zijn goedgekeurd. Daarmee samenhangende informatie is te vinden op https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62533?lang=nl

Tenslotte ontvangen wij van LinkedIn niet-persoonlijke informatie en analytics over het gebruik van ons account of interacties met onze posts. Deze informatie stelt ons in staat om de effectiviteit van onze LinkedIn-activiteiten te analyseren en te optimaliseren. De verwerking die in dit kader plaatsvindt, is gebaseerd op ons legitieme belang om onze LinkedIn-activiteiten te optimaliseren (art. 6 lid 1 letter f AVG (GDPR)).

16.7. WhatsApp

Je kunt ook contact met ons opnemen via WhatsApp. WhatsApp wordt beheerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ('Facebook Ierland'). Het privacybeleid voor WhatsApp is te vinden op: https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea?lang=nl. Daarin vind je ook informatie over de instellingsmogelijkheden voor je account.

Je persoonsgegevens kunnen ook aan andere Facebook-bedrijven worden verstrekt. Dit kan inhouden dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan de VS en andere derde landen waarvoor geen besluit van de EU-commissie bestaat inzake adequaatheid. In dat geval zal Facebook de modelcontractbepalingen gebruiken die door de EU-commissie zijn goedgekeurd. Meer informatie is ook te vinden in het gegevensbeleid van Facebook. 

De verwerking vindt plaats om de vragen die je ons stuurt te kunnen behandelen (art. 6 lid 1 letter b AVG (GDPR)). Verdere opslag van de gegevens die in het kader van je vraag zijn doorgegeven, is gebaseerd op ons legitieme belang bij een goede documentatie van onze bedrijfsvoering en de waarborging van onze rechtsposities (art. 6 lid 1 letter f AVG (GDPR)). en, indien van toepassing, voor het nakomen van wettelijke verplichtingen (art. 6 lid 1 letter c AVG (GDPR)).

16.8. Wedstrijden

Af en toe organiseren we ook wedstrijden via onze socialemediaplatformen. Om deel te nemen, moet je bijvoorbeeld commentaar geven op bepaalde content, ons 'liken' of ons taggen. Wij verwerken de gegevens die je in dit kader verstrekt om de wedstrijd uit te voeren en de winnaar(s) op de hoogte te brengen (art. 6 lid 1 letter b AVG (GDPR)).

16.9. Socialemediamanagement

Om het succes van onze socialemedia-activiteiten te meten, registreren we ook wanneer we worden getagd op socialmediaplatformen. In dit kader verwerken wij ook informatie over de mensen die ons taggen. De verwerking die in deze context plaatsvindt, is gebaseerd op ons legitieme belang om onze socialemedia-activiteiten te optimaliseren (art. 6 lid 1 letter f AVG (GDPR)). 

Hiervoor gebruiken we de Curalate-tool die wordt geleverd door Curalate, Inc. gevestigd in de VS. Houd er rekening mee dat er voor de VS geen besluit inzake adequaatheid van de EU-commissie bestaat. Daarom hebben wij de door de EU-commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen gesloten met Curalate Inc. in overeenstemming met art. 46 lid 2 letter c AVG (GDPR)).

16.10. Analyse van onze socialemedia-activiteiten

We evalueren ook het succes van onze socialemediaposts. We analyseren hoe vaak er op individuele posts wordt geklikt. Voor dit doel maken we gebruik van de diensten van Looker Data Sciences, Inc. gevestigd in de VS. De gegevensverwerking is gebaseerd op ons legitieme belang om ons bereik en het succes van onze socialemedia-activiteiten te analyseren. Voor de VS bestaat er geen besluit van de EU-commissie inzake adequaatheid. Daarom hebben wij de door de EU-commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen gesloten met Looker Data Sciences, Inc. op grond van Art. 46 lid 2 letter c AVG (GDPR)). Daarnaast gebruiken we ook Google Analytics voor deze doeleinden (zie het afzonderlijke gedeelte over Google Analytics).

17. CRM-systeem

Om onze klantenrelaties te beheren, slaan wij je persoonsgegevens op in ons CRM-systeem. Dit stelt ons in staat om eventuele vragen gericht te beantwoorden en je binnen het toegestane kader contextuele reclame toe te sturen. De verwerking die in dit kader plaatsvindt, is gebaseerd op ons legitieme belang bij het beheren van onze klantrelaties, art. 6 lid 1 letter f AVG (GDPR). Voor dit doel maken wij gebruik van de diensten van de provider Braze, Inc. gevestigd in de VS ('Braze'). Voor de VS bestaat er geen besluit van de EU-commissie inzake adequaatheid. Daarom hebben wij met Braze de door de EU-commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen gesloten overeenkomstig art. 46 lid 2 letter c AVG (GDPR).

18. Personalisering van websitecontent

Wij verwerken je gegevens ook om gepersonaliseerde content op onze website weer te geven. De rechtsgrondslag hiervoor is ons legitieme belang om voor jou relevante tours en activiteiten te laten zien, art. 6 lid 1 letter f AVG (GDPR)). 

19. Doorgeven van gegevens

Buiten de beschreven gevallen worden je persoonsgegevens zonder je uitdrukkelijke voorafgaande toestemming alleen in de volgende gevallen doorgegeven: 

 • Indien het noodzakelijk is voor de opheldering van een illegaal gebruik van onze diensten of voor gerechtelijke vervolging, worden persoonsgegevens doorgegeven aan de wetshandhavingsautoriteiten en, indien nodig, aan benadeelde derden. Dit gebeurt echter alleen als er concrete aanwijzingen zijn van onwettig of onrechtmatig gedrag. Een doorgifte kan ook plaatsvinden indien dit dient ter handhaving van gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten. Wij zijn ook wettelijk verplicht om op verzoek informatie te verstrekken aan bepaalde overheidsinstanties. Dit zijn wetshandhavingsinstanties, autoriteiten die beboetbare administratieve overtredingen vervolgen en de belastingdienst. 

Deze gegevens worden verstrekt op basis van ons gerechtvaardigd belang om misbruik te bestrijden, strafbare feiten te vervolgen en vorderingen veilig te stellen, te doen gelden en af te dwingen en op voorwaarde dat je rechten en belangen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens niet worden geschonden, art. 6 lid 1 letter f AVG (GDPR) of op grond van een wettelijke verplichting op grond van art. 6 lid 1 letter c AVG (GDPR).

 • Wij maken persoonsgegevens bekend aan accountants, boekhoudkundige dienstverleners, advocaten, banken, belastingadviseurs en soortgelijke instanties voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten (art. 6 lid 1 letter b AVG (GDPR) of de goede werking van ons bedrijf (art. 6 lid 1 letter f AVG (GDPR) of wij hiertoe verplicht zijn (art. 6 lid 1 letter c AVG (GDPR). 

 • Wij vertrouwen op contractueel verbonden derde bedrijven en externe dienstverleners ('verwerkers') om de diensten te verlenen. In dergelijke gevallen worden persoonsgegevens doorgegeven aan deze verwerkers om hen in staat te stellen de verwerking voort te zetten. Deze verwerkers worden zorgvuldig geselecteerd en regelmatig door ons gecontroleerd om ervoor te zorgen dat je rechten en vrijheden worden beschermd. De verwerkers mogen de gegevens alleen gebruiken voor de door ons gespecificeerde doeleinden en zijn ook contractueel door ons verplicht om je gegevens uitsluitend te behandelen in overeenstemming met dit privacybeleid en de Duitse wetgeving inzake gegevensbescherming.

De overdracht van gegevens aan verwerkers vindt plaats op basis van art. 28 lid 1 AVG (GDPR).

 • In het kader van de verdere ontwikkeling van ons bedrijf kan het voorkomen dat de structuur van GetYourGuide Deutschland GmbH verandert door het wijzigen van de rechtsvorm, het oprichten, kopen of verkopen van dochterondernemingen, delen van het bedrijf of onderdelen. Bij dergelijke transacties worden klantgegevens samen met het over te dragen deel van het bedrijf doorgegeven. Wanneer persoonlijke gegevens in de hierboven beschreven mate aan derden worden doorgegeven, zullen wij ervoor zorgen dat dit gebeurt in overeenstemming met dit privacybeleid en de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming.

Elke openbaarmaking van persoonsgegevens wordt gerechtvaardigd door het feit dat wij een legitiem belang hebben om onze bedrijfsvorm zo nodig aan te passen aan de economische en juridische omstandigheden (art. 6 lid 1 letter f AVG (GDPR)).

20. Geautomatiseerde individuele besluiten of profileringsmaatregelen

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingsprocessen om een besluit of profilering tot stand te brengen.

21. Het wissen van je gegevens

Wij wissen of anonimiseren je persoonsgegevens zodra deze niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor wij deze overeenkomstig de bovenstaande paragrafen hebben verzameld of gebruikt. Wij blijven je gegevens ook bewaren indien wij daartoe om wettelijke redenen verplicht zijn of indien de gegevens voor langere tijd nodig zijn voor strafrechtelijke vervolging of om rechtsvorderingen veilig te stellen, te doen gelden of af te dwingen. 

Als je je gebruikersaccount verwijdert, wordt je profiel volledig en permanent verwijderd. Wij zullen echter reservekopieën van je gegevens bewaren voor zover en voor zolang deze gegevens vereist zijn om wettelijke redenen of voor strafrechtelijke vervolging of om rechtsvorderingen veilig te stellen, te doen gelden of af te dwingen.

Indien gegevens om wettelijke redenen moeten worden bewaard, zal de verwerking worden beperkt. De gegevens zijn dan niet meer beschikbaar voor verder gebruik.

Opslag buiten de contractuele relatie is gebaseerd op onze voornoemde legitieme belangen volgens art. 6 lid 1 letter f AVG (GDPR)).

22. Je rechten als betrokken datasubject

Je hebt de hieronder beschreven rechten met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens. Om je rechten uit te oefenen, kun je hier, per post of per e-mail op bovenstaande adres een verzoek indienen.

22.1. Recht op toegang tot informatie

Je hebt het recht om desgewenst op elk moment informatie van ons te ontvangen over de persoonsgegevens die we verwerken en die op jou betrekking hebben, voor zover en onder de voorwaarden van art. 15 AVG (GDPR) en § 34 van de Duitse uitvoeringswet GDPR (BDSG). 

22.2. Recht op correctie van onjuiste gegevens

Je hebt het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens meteen te corrigeren als die onjuist zijn.

22.3. Recht op wissen van persoonsgegevens

Je hebt het recht om te eisen dat wij de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben, wissen onder de voorwaarden die zijn beschreven in art. 17 AVG (GDPR) en § 35 van de Duitse uitvoeringswet GDPR (BDSG). Deze voorwaarden voorzien met name in een recht op wissen als de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt, alsmede in gevallen van onrechtmatige verwerking, het bestaan van een bezwaar of het bestaan van een verplichting tot wissen op grond van het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaraan wij zijn onderworpen. 

22.4. Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om te eisen dat wij de verwerking beperken in overeenstemming met art. 18 AVG (GDPR). Dit recht bestaat met name indien de juistheid van de persoonsgegevens tussen de gebruiker en ons wordt betwist, voor de duur die de verificatie van de juistheid vereist, alsmede in het geval dat de betrokkene verzoekt om een beperkte verwerking in plaats van het wissen in het geval van een bestaand recht op wissen; voorts in het geval dat de gegevens niet langer nodig zijn voor de door ons nagestreefde doeleinden, maar de gebruiker deze nodig heeft voor de indiening, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, alsmede indien de succesvolle uitoefening van een bezwaar nog steeds tussen ons en de gebruiker wordt betwist. 

22.5. Recht op gegevensoverdracht

Je hebt het recht om van ons de op jou betrekking hebbende persoonsgegevens te ontvangen die je aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat in overeenstemming met art. 20 AVG (GDPR). 

22.6. Recht om bezwaar te maken

Je hebt het recht om te allen tijde, op gronden die verband houden met je bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben en die onder meer wordt uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 letter e of f AVG (GDPR), in overeenstemming met art. 21 AVG (GDPR). Wij zullen dan stoppen met de verwerking van je persoonsgegevens, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

22.7. Recht op beroep

Je hebt het recht om in geval van klachten contact op te nemen met een toezichthoudende autoriteit van jouw keuze. 

22.8. Gegevensverwerking bij de uitoefening van je rechten

Tot slot willen we je erop wijzen dat wij de door jou verstrekte persoonsgegevens verwerken bij de uitoefening van je rechten op grond van art. 15 tot en met 22 AVG (GDPR) met het oog op de uitvoering van deze rechten en om daarvan bewijs te kunnen leveren. Deze verwerking is gebaseerd op de rechtsgrondslag van art. 6 lid 1 letter c AVG (GDPR) in combinatie met art. 15 tot 22 AVG (GDPR) en § 34 lid 2 van de Duitse uitvoeringswet GDPR (BDSG).

23. Wijzigingen van dit privacybeleid

De actuele versie van dit privacybeleid is altijd beschikbaar op https://www.getyourguide.com/privacy_policy.

Status per: 1 maart 2022