Privacyverklaring

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Met dit privacybeleid willen wij u graag nader uitleggen welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt.

 1. Verantwoordelijke en contactpersoon

  De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

  GetYourGuide Deutschland GmbH

  Sonnenburger Strasse 73

  10437 Berlijn

  Duitsland

  Als u vragen of suggesties hebt met betrekking tot gegevensbescherming of als u uw rechten wilt uitoefenen, neem dan gerust contact met ons op via de volgende link: https://www.getyourguide.nl/contact/

  U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op: dataprotectionofficer@getyourguide.com.

 2. Het onderwerp van gegevensbescherming

  Het voorwerp van gegevensbescherming zijn persoonsgegevens, d.w.z. alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Persoonsgegevens worden in het navolgende ook gewoon gegevens genoemd.

 3. Het geautomatiseerd verzamelen van gegevens

  Bij het oproepen van onze website geeft uw terminal om technische redenen automatisch gegevens door. De volgende gegevens worden gescheiden van andere gegevens die u aan ons doorgeeft opgeslagen:

  • URL van de opgeroepen pagina
  • De snelheid van de netwerkverbinding
  • Datum en tijd

  Wij slaan deze gegevens op voor de volgende doeleinden:

  • voor load balancing, d.w.z. om de toegang tot onze website over meerdere apparaten te verdelen en u de snelst mogelijke laadtijden te kunnen bieden;
  • om de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen, bijv. om ons te verdedigen tegen specifieke aanvallen op onze systemen en om aanvalspatronen te herkennen;
  • om de goede werking van onze IT-systemen te waarborgen, bijv. als er fouten optreden die wij alleen kunnen herstellen door het IP-adres op te slaan;
  • om strafvervolging, afwending van gevaar of gerechtelijke vervolging mogelijk te maken in geval van specifieke aanwijzingen van strafbare feiten.

  Uw IP-adres wordt slechts voor een periode van 30 dagen opgeslagen.

  In dit geval wordt de verwerking uitgevoerd om de veiligheid van de verwerking te waarborgen in overeenstemming met art. 32 AVG (GDPR), alsmede op basis van ons gerechtvaardigd belang om ons te beschermen tegen misbruik van onze dienst (art. 6 lid 1 letter f AVG (GDPR)).

 4. GetYourGuide-account
  1. Registratie

   U heeft de mogelijkheid om een GetYourGuide-klantenaccount aan te maken, bijvoorbeeld om boekingen te beheren, favorieten op te slaan of eerdere boekingen te bekijken. Hiervoor dient u de volgende verplichte informatie te verstrekken:

   • Achternaam/voornaam
   • E-mailadres
   • Wachtwoorden

   U kunt ook inloggen met uw Facebook-, Google- of Apple-account. In dat geval ontvangen wij de volgende persoonsgegevens van Facebook of Google of Apple om voor u een gebruikersaccount aan te maken:

   • Naam
   • E-mailadres
   • Foto (alleen Facebook)
   • een authenticatietoken

   Uw registratiegegevens zijn nodig om voor u een gebruikersaccount aan te maken en te beheren. In dit geval sluit u een (gratis) gebruikersovereenkomst met ons, op basis waarvan wij deze gegevens verzamelen (art. 6 lid 1 1 letter b AVG (GDPR)).

   Om de overeenkomst te kunnen sluiten, dient u ons deze gegevens te verstrekken. U bent echter contractueel noch wettelijk verplicht om de overeenkomst te sluiten en dus om de gegevens te verstrekken.

  2. Verlangslijstjes

   Nadat u een klantenaccount hebt aangemaakt, hebt u de mogelijkheid om verlanglijstjes met activiteiten en rondleidingen aan te maken en deze verlanglijstjes met andere gebruikers te delen. Uw gegevens worden voor deze doeleinden verwerkt om u de bijbehorende functies te kunnen bieden (art. 6 lid 1 letter b AVG (GDPR)).

 5. Beoordelingen en ratings

  Onze website biedt de mogelijkheid om tours of activiteiten te beoordelen en van commentaar te voorzien. Nadat u een via onze website geboekte tour hebt voltooid, kunnen wij u vragen om deze tour dienovereenkomstig te beoordelen. Het indienen van een beoordeling is uiteraard vrijwillig. Wanneer u een beoordeling geeft, verzamelen wij de gegevens die u invoert om deze te verwerken volgens de functie die u gebruikt en om deze te publiceren op onze website. U kunt te allen tijde een rating laten verwijderen door contact op te nemen met onze klantenservice.

  De verwerking van uw gegevens voor deze doeleinden gebeurt ter bescherming van ons gerechtvaardigd belang om onze gebruikers zo veel mogelijk informatie te verschaffen over de tours die wij aanbieden. Gebruikersbeoordelingen zijn ook in het belang van alle gebruikers. Dienovereenkomstig is de verwerking gebaseerd op art. 6 lid 1 letter f AVG (GDPR)).

 6. Klantenservice
  1. Het verwerken van vragen

   Als u ons per e-mail, telefonisch, via ons contactformulier, per WhatsApp, via onze social mediakanalen of op een andere manier vragen stuurt, verwerken wij de gegevens die u in verband hiermee verstrekt om uw vraag te verwerken (art. 6 lid 1 letter b AVG (GDPR)). Verdere opslag van de gegevens die in het kader van uw aanvraag zijn doorgegeven, is gebaseerd op ons legitieme belang bij een goede documentatie van onze bedrijfsvoering en de waarborging van onze rechtsposities (art. 6 lid 1 letter f AVG (GDPR) en, indien van toepassing, voor het nakomen van wettelijke verplichtingen (art. 6 lid 1 letter c AVG (GDPR).

   Uw aanvraag zal worden verwerkt door onze verwerker, GetYourGuide Global Services GmbH.

   Voor de verwerking van aanvragen maken wij of GetYourGuide Global Services GmbH gebruik van systemen van Freshworks Inc. gevestigd in de VS ("Freshworks"). Dienovereenkomstig worden uw vragen opgeslagen op de servers van Freshworks. Er bestaat geen besluit van de EU-Commissie inzake adequaatheid voor de VS. Wij hebben daarom de door de EU-Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen met Freshworks gesloten in overeenstemming met art. 46 lid 2 letter c AVG (GDPR). Bovendien worden de gegevens opgeslagen in Frankfurt, Duitsland.

   Voor de verwerking van telefonische aanvragen maken wij van GetYourGuide Global Services GmbH gebruik van systemen van Talkdesk Inc. gevestigd in de VS ("Talkdesk"). Er bestaat geen besluit van de EU-Commissie inzake adequaatheid voor de VS. Daarom hebben wij de door de EU-Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen met Talkdesk gesloten in overeenstemming met art. 46 lid 2 letter c AVG (GDPR)). Bovendien worden de gegevens in Ierland opgeslagen.

   Voor de verwerking en administratie van aanvragen via onze socialmediakanalen maken wij van GetYourGuide Global Services GmbH ook gebruik van de diensten van NICE Ltd, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Daarom hebben wij de door de EU-Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen met NICE afgesloten in overeenstemming met art. 46 lid 2 letter c AVG (GDPR)).

  2. Het verbeteren van de klantenservice

   Om onze klantenservice voortdurend te verbeteren, analyseren wij de aanvragen die ons worden toegezonden op basis van bepaalde parameters en trefwoorden. Hoewel in principe geen analyses worden uitgevoerd op basis van persoonsgegevens, kan niet worden uitgesloten dat in individuele gevallen ook in dit kader persoonsgegevens worden verwerkt. De in dit kader vereiste verwerking dient ons gerechtvaardigd belang en dat van onze klanten bij voortdurende verbetering van onze klantenservice (art. 6 lid 1 letter f AVG (GDPR).

   Voor de evaluatie van aanvragen maken wij gebruik van de systemen van de providers Chattermill Analytics Limited (Groot-Brittannië), Miuros S.A.S. (Frankrijk) en Looker Data Sciences, Inc. (VS). Er bestaat geen besluit van de EU-Commissie inzake adequaatheid voor de VS. Daarom hebben wij de door de EU-Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen gesloten met Looker Data Sciences, Inc. op grond van art. 46 lid 2 letter c AVG (GDPR)).

  3. Vertalingen

   In bepaalde gevallen is het voor ons noodzakelijk om binnenkomende verzoeken te vertalen in een specifieke taal. Dit kan de verwerking van persoonsgegevens vereisen die noodzakelijk is voor de bescherming van ons legitieme belang bij het verlenen van internationale klantenservice, art. 6 lid 1 letter f AVG (GDPR)). Voor dit doel maken wij gebruik van de dienst van Unbabel Inc. gevestigd in de VS ("Unbabel"). Er bestaat geen besluit van de EU-Commissie inzake adequaatheid voor de VS. Daarom hebben wij de door de EU-Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen met Unbabel gesloten in overeenstemming met art. 46 lid 2 letter c AVG (GDPR)).

  4. Opslag en evaluatie van telefoongesprekken

   Telefoongesprekken worden alleen opgeslagen en geanalyseerd als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. Wij zullen deze gegevens alleen gebruiken om onze klantenservice te verbeteren. De opnames worden na drie maanden gewist. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 letter a AVG (GDPR). U hebt de mogelijkheid om uw toestemming op elk moment in te trekken door contact op te nemen met een van de contactkanalen die in dit privacybeleid worden vermeld. Dit zal geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de verwerking die door ons wordt uitgevoerd tot uw herroeping.

 7. Technische dienstverleners

  Wij maken gebruik van technische dienstverleners voor de hosting en een deel van de diensten die nodig zijn voor de website. Dienovereenkomstig vindt de verwerking van gegevens plaats op de servers van deze dienstverleners. Deze dienstverleners verwerken de gegevens alleen volgens onze uitdrukkelijke instructies en zijn verplicht om voldoende technische en organisatorische maatregelen voor gegevensbescherming te garanderen. Bijgevolg treden onze dienstverleners voor ons op als zogenaamde verwerkers in de zin van art. 28 AVG (GDPR).

  1. Hosting van de website

   Voor de hosting van onze website maken wij gebruik van de diensten van Amazon Web Services EMEA S.a.r.l. ("AWS") gevestigd in Luxemburg. Wanneer u onze website bezoekt of persoonsgegevens verstrekt, worden deze verwerkt op servers van AWS. Wij gebruiken alleen servers die zich in de Europese Unie bevinden. Voor onderhoud op afstand en soortgelijke constellaties hebben wij de door de EU-Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen met AWS gesloten in overeenstemming met art. 46 lid 2 letter c AVG (GDPR).

  2. E-mailsysteem

   Voor het verzenden van e-mails maken wij gebruik van de Sendgrid-dienst van Twilio Inc, gevestigd in de VS ("Twilio"). Er bestaat geen besluit inzake adequaatheid voor de VS. Daarom hebben wij de door de EU-Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen met Twilio gesloten op basis van art. 46 lid 2 letter c AVG (GDPR).

 8. Nieuwsbrief

  U heeft op onze website de mogelijkheid om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Met onze nieuwsbrief willen wij u zo gepersonaliseerd mogelijke informatie sturen over aanbiedingen, rondleidingen, activiteiten of speciale acties. Door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief, geeft u ons toestemming om uw e-mailadres te verwerken voor het verzenden van de nieuwsbrief. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6 lid 1 lit a AVG (GDPR). U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door u af te melden voor onze nieuwsbrief. Om dit te doen, kunt u de afmeldlink in elke e-mail gebruiken of ons een bericht sturen via de link https://www.getyourguide.nl/contact/. Om uw e-mailadres te verifiëren, ontvangt u eerst een registratiemail, die u via een link moet bevestigen (dubbele opt-in). Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, slaan wij het IP-adres en de datum en het tijdstip van inschrijving op. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om te kunnen aantonen dat er toestemming is gegeven. De rechtsgrondslag vloeit voort uit onze wettelijke verplichting om uw toestemming te bewijzen (art. 6 lid 1 letter c juncto art. 7 lid 7 lid 1 AVG (GDPR).

  Als u via onze website een rondleiding hebt geboekt of een GetYourGuide-account hebt aangemaakt, sturen wij u onze nieuwsbrief op basis van ons legitieme belang om soortgelijke diensten als uw boekingen of account te promoten (art. 6 lid 1 lit1 letter f AVG (GDPR), § 7 lid 3 UWG - de Duitse wet op oneerlijke concurrentie), tenzij u bezwaar hebt gemaakt tegen dit gebruik. Indien cookies worden gebruikt voor personalisatie, zullen wij uw afzonderlijke toestemming verkrijgen.

  U kunt hiertegen op elk moment bezwaar maken - zelfs tijdens de registratie - door het desbetreffende selectievakje uit te schakelen of te klikken op de afmeldlink in de respectieve e-mails.

  Voor de verzending van onze nieuwsbrief en de personalisering van de inhoud maken wij gebruik van de diensten van de aanbieder Braze Inc. gevestigd in de VS ("Braze"). Er bestaat geen besluit van de EU-Commissie inzake adequaatheid voor de VS. Daarom hebben wij met Braze de door de EU-Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen gesloten overeenkomstig art. 46 lid 2 letter c AVG (GDPR).

 9. Boekingen & betalingen
  1. Boekingen

   Wanneer u een tour, activiteit of iets dergelijks op onze site boekt, verzamelen wij de gegevens die nodig zijn om de tour uit te voeren. Dit omvat meestal de volgende informatie: Voor- en achternaam, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, aantal deelnemers, datum en tijd. Afhankelijk van de geboekte activiteit kan het ook nodig zijn dat wij verdere informatie verzamelen, zoals uw vluchtnummer of de leeftijd van de deelnemers. De verwerking die in verband hiermee plaatsvindt, is gebaseerd op art. 6 lid 1 letter b AVG (GDPR). Voor zover nodig dragen wij uw gegevens over aan de instantie die verantwoordelijk is voor de rondreis of activiteit. Indien een doorgifte naar een derde land buiten de Europese Economische Ruimte noodzakelijk is, is deze gebaseerd op art. 49 lid 2 letter b, c AVG (GDPR). Als u boekt via partnersites ontvangen wij van de partner de gegevens die nodig zijn om de boeking uit te voeren.

  2. Betalingen

   U heeft verschillende mogelijkheden om uw boeking te betalen. Daarbij verwerken wij de gegevens die in elk geval nodig zijn, afhankelijk van de gekozen betaalwijze. In dit kader worden uw persoonsgegevens verwerkt zoals hieronder beschreven, hetgeen gebaseerd is op art. 6 lid 1 letter b AVG (GDPR) en noodzakelijk is om de door u gekozen betaalwijze uit te voeren.

   1. Betalingen met uw creditcard

    Voor de verwerking van betalingen met een creditcard maken wij gebruik van de dienstverlener Adyen N.V. ("Adyen"), die in Nederland is gevestigd. De gegevens die u tijdens uw betaling verstrekt, worden door Adyen doorgegeven aan de respectieve banken of financiële instellingen met het oog op de verwerking van de betaling. In het geval van betalingen met een creditcard ontvangen wij alleen de informatie dat er al dan niet een betaling is verricht. Wij hebben derhalve geen kennis van uw creditcardnummer.

   2. Betaling via PayPal

    Als u een PayPal-rekening heeft, kunt u uw betaling ook via PayPal afhandelen. In dat geval ontvangen wij van PayPal niet alleen de informatie dat er een betaling is verricht, maar ook het e-mailadres en het adres dat u bij PayPal hebt geregistreerd.

   3. Betaling per factuur

    Als u per factuur betaalt, geven wij uw persoonsgegevens door aan Klarna Bank AB (publ) gevestigd in Zweden ("Klarna"). Klarna zal de gegevens eerst verwerken ten behoeve van de kredietbeoordeling en vervolgens, indien nodig, voor de betalingsverwerking.

   4. Terugvorderingen

    In het geval van terugvorderingen zullen we de benodigde gegevens overdragen aan Global Merchant Risk Technologies handelend onder de naam The Chargeback Company (Chargebacks911) gevestigd in Ierland om een terugvordering te verwerken. De vereiste gegevens omvatten uw naam, boekingsinformatie, telefoonnummer en betalingsinformatie. Chargebacks911 zal dan de terugvordering verwerken met uw bank of PayPal of Ayden. De verwerking wordt uitgevoerd in het kader van de uitvoering van het contract (art. 6 lid 1 letter b AVG (GDPR) alsmede op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve verwerking van chargebacks (art. 6 lid 1 letter f AVG (GDPR).

 10. Fraudepreventie

  Om onszelf en de aanbieders van activiteiten te beschermen tegen frauduleuze boekingen, evalueren wij de informatie die door onze klanten tijdens het boekingsproces wordt verstrekt, met inbegrip van de gegevens die technisch worden doorgegeven door hun apparaat, voor zover dit noodzakelijk is om ons legitieme belang en dat van de aanbieders van activiteiten bij betrouwbare boekingen te beschermen (art. 6 lid 1 letter f AVG (GDPR)).

  Voor dit doel maken wij gebruik van diensten van de aanbieders Sift Science, Inc. (VS), Adyen N.V. (Nederland) en Ethoca Inc. (Canada). Er bestaat geen besluit van de EU-Commissie inzake adequaatheid voor de VS. Daarom hebben wij de door de EU-Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen gesloten met Sift Science, Inc. op grond van art. 46 lid 2 letter c AVG (GDPR)). Voor Canada is er een besluit inzake adequaatheid van de EU-Commissie in overeenstemming met art. 45 van de AVG (GDPR) voor verwerking door organisaties in de particuliere sector.

 11. Bescherming tegen bots

  Om ons te beschermen tegen bots en soortgelijke technologieën, maken wij gebruik van de Cheq-dienst die wordt geleverd door CHEQ AI Technologies Ltd., gevestigd in Israël ("Cheq"). Cheq zal de gegevens die automatisch door uw apparaat worden verzonden, gebruiken om te bepalen of het verzoek hoogstwaarschijnlijk afkomstig is van een mens. Er vindt geen verdere opslag van de gegevens plaats. De verwerking wordt uitgevoerd om de veiligheid van de verwerking te waarborgen in overeenstemming met art. 32 AVG (GDPR) en op basis van ons gerechtvaardigd belang om ons te beschermen tegen misbruik van onze dienst (art. 6 lid 1 letter f AVG (GDPR). Voor Israël is er een besluit inzake adequaatheid van de EU-Commissie volgens art. 45 AVG (GDPR).

 12. Cookies

  Wij gebruiken zogenaamde "cookies" om bepaalde functies van onze website aan te bieden en om het gebruik van onze website te optimaliseren. Cookies zijn kleine bestanden die met behulp van uw internetbrowser op uw apparaat worden opgeslagen.

  Specifiek gebruiken wij (tenzij elders in dit privacybeleid of onze cookie toestemming andere cookies worden vermeld) de volgende cookies:

  • Sessiecookies: Deze cookies zijn nodig om tijdens uw bezoek aan onze website bepaalde technische gegevens op te slaan, bijvoorbeeld om te bepalen of u bent ingelogd.
  • Permanente cookies: Deze cookies zijn nodig om gegevens ook na een browsersessie op te slaan als u dat wenst.

  De wettelijke basis voor het gebruik van deze cookies is § 15 lid 1 van de Duitse Telemedia Wet (TMG) of art. 6 lid 1 b AVG (GDPR), voor zover ze noodzakelijk zijn voor het gebruik van onze website en de functies die u hebt opgeroepen. Voor het overige gebruiken wij cookies - zoals hieronder beschreven - op basis van uw toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment herroepen via onze Voorkeuren wijzigen

 13. Marketing- en remarketingdiensten
  1. Evaluatie van advertenties op het web en op socialmediaplatforms

   Wij plaatsen advertenties, widgets, betaalde links enz. op sites van derden op het web en op social media-platforms. Om het succes van onze advertenties te meten, worden - voor zover u daarvoor toestemming hebt gegeven - cookies geplaatst wanneer u van de betreffende site van derden wordt doorgestuurd naar onze website, om daarmee het klikgedrag te analyseren voor factureringsdoeleinden. Het gebruik van de cookies en de analyse van uw klikgedrag is gebaseerd op uw toestemming, die wij verkrijgen voordat de betreffende cookie wordt geplaatst (art. 6 lid 1 letter a AVG (GDPR). U kunt uw toestemming op elk moment intrekken via onze Voorkeuren wijzigen Dit heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot uw herroeping is uitgevoerd.

   Met betrekking tot onze socialmedia-advertenties maken wij gebruik van een dienst van Smartly.io Solutions Oy, gevestigd in Finland, om het succes van onze advertenties te analyseren.

  2. Dienstverlening door Google

   Wij maken gebruik van de hieronder beschreven diensten van Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, California 94043, USA ("Google"). Er bestaat geen besluit van de EU-Commissie inzake adequaatheid voor de VS. We hebben daarom de door de EU-Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen met Google afgesloten in overeenstemming met art. 46 lid 2 letter c AVG (GDPR)).

   Basisinformatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Google vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

   U hebt ook de volgende instellingsmogelijkheden bij Google:

   1. Google Analytics 360

    Als u toestemming hebt gegeven, gebruiken wij Google Analytics 360, een webanalysedienst. Google Analytics 360 verzamelt pseudonieme gegevens van u over het gebruik van onze website, met inbegrip van uw verkorte IP-adres, en maakt gebruik van cookies. Deze gegevens worden doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere diensten in verband met het website- en internetgebruik te verlenen. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden overdragen, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

    Uw gegevens worden door Google Analytics opgeslagen voor een periode van 14 maanden. Na deze periode worden de gegevens gewist en worden alleen geaggregeerde statistieken bewaard.

    Het gebruik van Google Analytics is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a AVG (GDPR)).

    U kunt uw toestemming op elk moment herroepen en Google Analytics deactiveren met behulp van een browser add-on. U kunt deze hier downloaden: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Als alternatief kunt u uw toestemming intrekken zoals hier beschreven: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/user-opt-out. U kunt uw toestemming ook herroepen via onze Voorkeuren wijzigen Dit heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot uw herroeping is uitgevoerd.

   2. Google remarketing & reclamepersonalisatie op het Google-netwerk

    Indien u toestemming heeft gegeven, maken wij gebruik van remarketingdiensten van Google. Google gebruikt cookies om uw gebruikersgedrag op onze website vast te leggen om op interesses gebaseerde reclame voor onze producten op andere pagina's binnen het Google advertentienetwerk over apparaten heen te tonen. Dit omvat Google Search en andere sites die worden geëxploiteerd door Google en haar dochterondernemingen, evenals sites die worden geëxploiteerd door Google's advertentiepartners. De informatie wordt dienovereenkomstig aan Google en aan de partners van Google doorgegeven. Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u Google toestemming heeft gegeven om uw browsegeschiedenis aan uw Google-account te koppelen en informatie uit uw Google-account te gebruiken om de advertenties die u op het web ziet te personaliseren. In dat geval zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroeplijsten voor remarketing te maken en te definiëren. Hiertoe worden uw persoonsgegevens door Google tijdelijk gekoppeld aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen.

    Het gebruik van deze diensten is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a AVG (GDPR)).

    U kunt uw toestemming herroepen via onze Voorkeuren wijzigen Dit heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot uw herroeping is uitgevoerd. Bovendien wordt de remarketing-cookie automatisch verwijderd zodra deze niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld of gebruikt in overeenstemming met de bovenstaande paragrafen.

   3. YouTube-pixel

    .Als u toestemming hebt gegeven, gebruiken wij de YouTube-pixel. Dit is een trackingcode die wordt geladen wanneer onze website en bepaalde subpagina's worden opgeroepen en wanneer bepaalde acties worden uitgevoerd, en die dus uw gedrag op onze website volgt. De pixel verzamelt ook gebruiksgegevens (zoals URL, referrer-URL, IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen en tijdstempel). Wij sturen deze informatie naar Google, zodat Google advertenties op YouTube kan weergeven op basis van uw gedrag op onze website.

    Wij gebruiken de YouTube-pixel op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a AVG (GDPR)). U kunt uw toestemming op elk moment intrekken via onze Voorkeuren wijzigen Dit heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot uw herroeping is uitgevoerd.

   4. Google uitgebreide conversies

    Deze technologie is noch op cookies noch op pixels gebaseerd. Wanneer u onze website gebruikt en wordt omgeleid door een Google-advertentie, sturen wij een gehashte identificatiecode en informatie over mogelijke aankopen naar Google. Google zal deze informatie alleen gebruiken om te begrijpen op welke advertentie u hebt geklikt, om het succes van bepaalde advertenties te meten en om ons deze informatie in geaggregeerde vorm te verstrekken. Google zal de gegevens met name niet gebruiken om u of andere gebruikers gerichte advertenties aan te bieden, of de gegevens voor andere doeleinden opslaan of gebruiken. Wij geven deze gegevens door op basis van ons legitieme belang bij het controleren van onze marketingactiviteiten (art. 6 lid 1 letter f AVG (GDPR)).

  3. Dienstverlening door Facebook

   Wij maken gebruik van de hieronder beschreven diensten van Facebook Ireland Limited ("Facebook"). Houd er rekening mee dat dit ook verwerking kan inhouden door Facebook Inc. gevestigd in de VS. Er bestaat geen besluit van de EU-Commissie inzake adequaatheid voor de VS. In dit geval zal Facebook gebruikmaken van de door de EU-Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen, die een passende garantie vormen in de zin van art. 46 lid 2 letter c AVG (GDPR) voor de doorgifte naar derde landen.

   Basisinformatie over de verdere verwerking en het gebruik van uw gegevens door Facebook, evenals uw instellingsmogelijkheden om uw privacy bij Facebook te beschermen, vindt u in het privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/privacy/explanation.

   1. Facebook-pixel

    Indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, wordt op onze website de Facebook-pixel gebruikt. Dit is een Javascript-code. De Facebook-pixel registreert wanneer u bepaalde handelingen op onze website verricht of bepaalde gebieden op onze website bezoekt. De Facebook pixel verzamelt ook gebruiksgegevens (zoals URL, referrer-URL, IP-adres, apparaat- en browserkenmerken en tijdstempel). De Facebook-pixel genereert een controlesom (hashwaarde) van deze informatie en zendt deze hashwaarde naar Facebook. Indien beschikbaar, wordt ook de Facebook-cookie aangesproken en uw Facebook-ID doorgegeven. Als u een Facebook-profiel hebt en daar inlogt, kan u op basis van de door de pixel doorgegeven gegevens gerichte gepersonaliseerde reclame op Facebook worden aangeboden. Gegevens van gebruikers die geen Facebook-profiel hebben, worden door Facebook ongebruikt weggegooid.

    Wij gebruiken de Facebook-pixel op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a AVG (GDPR)). U kunt uw toestemming op elk moment intrekken via onze Voorkeuren wijzigen Dit heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot uw herroeping is uitgevoerd.

   2. Facebook server-to-server

    Deze technologie is noch op cookies noch op pixels gebaseerd. Wanneer u onze website gebruikt en wordt omgeleid door Facebook, sturen wij uw Facebook Click-ID en informatie over mogelijke aankopen en andere acties op onze website naar Facebook. Facebook zal deze informatie gebruiken om te begrijpen op welke advertentie u hebt geklikt, om het succes van bepaalde advertenties te meten en om ons deze informatie in geaggregeerde vorm te verstrekken. Facebook zal de gegevens niet gebruiken om u of andere gebruikers gerichte advertenties aan te bieden. Wij geven deze gegevens door op basis van ons legitieme belang bij het controleren van onze marketingactiviteiten (Art. 6 lid 1 letter f AVG (GDPR)).

  4. Andere remarketingdiensten

   Als u toestemming hebt gegeven, gebruiken wij ook de hieronder beschreven remarketingdiensten op onze website. In elk geval wordt uw gebruiksgedrag op onze website geanalyseerd met behulp van cookies. De aanbieders gebruiken deze informatie om gepersonaliseerde reclame op sites van derden af te spelen.

   • Remarketingdienst van Criteo S.A. gevestigd in Frankrijk ("Criteo"). Criteo zal gepersonaliseerde reclame laten zien op sites die zijn aangesloten op het netwerk van Criteo.
   • Remarketingdiensten van Microsoft Ireland Operations Limited, gevestigd in Ierland ("Microsoft"). Microsoft zal de cookie-informatie gebruiken om gepersonaliseerde advertenties aan te bieden via de Bing-zoekmachine en om advertenties aan u te tonen op sites van derden.
   • Remarketingdienst geleverd door Outbrain Inc, gevestigd in de VS ("Outbrain"). Outbrain zal de cookie-informatie gebruiken om u gepersonaliseerde advertenties te tonen op sites van derden.
   • Remarketingdienst geleverd door Snap Group Limited gevestigd in het Verenigd Koninkrijk ("Snapchat"). Snapchat zal de cookie-informatie gebruiken om u gepersonaliseerde reclame te tonen.

   Wij gebruiken deze diensten op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a AVG (GDPR)). U kunt uw toestemming op elk moment intrekken via onze Voorkeuren wijzigen Dit heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot uw herroeping is uitgevoerd.

 14. Geïntegreerde inhoud van derden

  Wij hebben op onze website ook inhoud van derden geïntegreerd. Die inhoud wordt geladen vanaf de servers van de betreffende aanbieders, zodat uw terminal bepaalde technisch noodzakelijke gegevens doorgeeft aan de aanbieder van de derde partij. In het bijzonder kan niet worden uitgesloten dat deze aanbieders kennis nemen van het aan u toegewezen IP-adres. Voor zover persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit op basis van het privacybeleid van de betreffende derde aanbieders. De integratie door ons is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen om onze gebruikers de overeenkomstige inhoud en functionaliteiten te kunnen aanbieden en om onze website economisch te kunnen exploiteren, art. 6 lid 1 letter f AVG (GDPR)). In detail integreren wij de volgende inhoud van derden:

  • Contentstack: Wij hebben inhoud geïntegreerd van het content delivery network Contentstack van Contentstack LLC, dat is gevestigd in de VS. Wij wijzen u erop dat er voor de VS geen besluit inzake adequaatheid van de EU-Commissie bestaat. Daarom hebben wij de door de EU-Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen gesloten met Contentstack LLC in overeenstemming met art. 46 lid 2 letter c AVG (GDPR)). Voor meer informatie over gegevensbescherming bij Contentstack LLC kunt u terecht op: https://www.contentstack.com/privacy.
 15. Social media

  Wij beheren pagina's of profielen op verschillende socialmediaplatforms. Binnen deze context worden persoonsgegevens verwerkt zoals hieronder beschreven.

  Als u met ons interageert via onze socialmediasites of onze berichten, verzamelen en verwerken wij de gegevens die u in verband hiermee verstrekt, inclusief uw gebruikersnaam en een eventuele profielfoto, bijvoorbeeld als u een bericht markeert met "Vind ik leuk", deelt of "retweet", commentaar geeft of andere inhoud verstrekt. De gegevensverwerking in dit verband vindt regelmatig plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang om de overeenkomstige functies op onze socialmediapagina's aan te bieden (art. 6 lid 1 letter f AVG (GDPR) en, indien van toepassing, op basis van uw toestemming tegenover de exploitant van het respectieve netwerk (art. 6 lid 1 letter a AVG (GDPR) of uw contractuele relatie met de exploitant (art. 6 lid 1 letter b AVG (GDPR). Houd er a.u.b. ook rekening mee dat deze inhoud wordt gepubliceerd op onze relevante socialemediasites volgens uw accountinstellingen en door iedereen wereldwijd kan worden geraadpleegd.

  Verdere gegevensverwerking door ons kan plaatsvinden om aanvragen of berichten via onze socialmediasites te kunnen accepteren en verwerken (art. 6 lid 1 letter b AVG (GDPR)).

  Bovendien verzamelen en verwerken de respectieve exploitanten persoonsgegevens van u in het kader van hun eigen verantwoordelijkheid voor gegevensbescherming wanneer u onze socialmediawebsites bezoekt en/of interactie hebt met deze sites of onze berichten. Dat geldt met name als u geregistreerd of ingelogd bent op het desbetreffende netwerk. Zelfs als u niet bent aangemeld bij een netwerk, verzamelen de exploitanten bepaalde persoonsgegevens wanneer u de pagina bezoekt, zoals unieke identificatoren die zijn gekoppeld aan uw browser of apparaat. Houd er a.u.b. ook rekening mee dat deze gegevens kunnen worden samengevoegd over verschillende platforms en diensten als deze door dezelfde exploitant worden beheerd. Zowel Facebook als Instagram worden bijvoorbeeld geëxploiteerd door Facebook Ireland Limited. Meer informatie is te vinden in de verklaringen inzake gegevensbescherming van de respectieve exploitanten, waarnaar we hieronder verwijzen.

  Concreet exploiteren wij de volgende socialmediapresentaties:

  1. Facebook

   U kunt onze Facebook-fanpagina vinden op: https://www.facebook.com/GetYourGuide/

   Facebook wordt beheerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). Als u als geregistreerde Facebook-gebruiker onze Facebook-pagina bezoekt of deze leuk vindt, verzamelt Facebook persoonsgegevens van u. Zelfs als u niet bij Facebook geregistreerd bent en onze Facebook-pagina bezoekt, kan Facebook pseudonieme gebruiksgegevens van u verzamelen. Meer informatie vindt u in het gegevensbeleid van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/ en op https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. In het gegevensbeleid vindt u ook informatie over de instellingsmogelijkheden voor uw Facebook-account.

   Uw persoonsgegevens kunnen ook aan andere Facebook-bedrijven worden verstrekt. Dit kan inhouden dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan de VS en andere derde landen waarvoor geen besluit van de EU-Commissie bestaat inzake adequaatheid. In dat geval zal Facebook de modelcontractbepalingen gebruiken die door de EU-Commissie zijn goedgekeurd. Meer informatie is ook te vinden in het gegevensbeleid van Facebook.

   In het kader van de exploitatie van onze Facebook-pagina zijn wij bovendien samen met Facebook verantwoordelijk voor de verwerking van zogenaamde pagina-inzichten. Met behulp van deze pagina-inzichten analyseert Facebook het gedrag op onze Facebook-pagina en verstrekt ons deze informatie in niet-persoonlijke vorm. Daartoe hebben wij met Facebook Ierland een overeenkomst inzake de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor gegevensbescherming gesloten, die u via de volgende link kunt bekijken: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. In deze overeenkomst verbindt Facebook zich er onder andere toe om de primaire verantwoordelijkheid onder de AVG (GDPR) op zich te nemen voor de verwerking van pagina-inzichten en om te voldoen aan alle verplichtingen onder de AVG (GDPR) met betrekking tot de verwerking van pagina-inzichten.

  2. Instagram

   Onze Instagram-pagina is te vinden op: https://www.instagram.com/GetYourGuide/

   Instagram wordt beheerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook Ierland"). Het privacybeleid van Instagram is te vinden op: https://help.instagram.com/519522125107875. Daarin vindt u ook informatie over de instellingsmogelijkheden voor uw account.

   Uw persoonsgegevens kunnen ook beschikbaar worden gesteld aan andere bedrijven van Facebook of Instagram. Dit kan inhouden dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan de VS en andere derde landen waarvoor geen besluit van de EU-Commissie bestaat inzake adequaatheid. In dat geval zal Facebook de modelcontractbepalingen gebruiken die door de EU-Commissie zijn goedgekeurd. Meer informatie is ook te vinden in het privacybeleid van Instagram.

   Daarnaast zijn wij, in het kader van de exploitatie van onze Instagram-pagina, samen met Facebook verantwoordelijk voor de verwerking van zogenaamde Instagram Insights. Met behulp van deze Instagram Insights analyseert Facebook het gedrag op onze Instagram-pagina en verstrekt ons deze informatie in niet-persoonlijke vorm. Daartoe hebben wij met Facebook een overeenkomst inzake de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor gegevensbescherming gesloten, die u kunt inzien via de volgende link: https://facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Daarin verbindt Facebook zich er onder meer toe om de primaire verantwoordelijkheid in het kader van de AVG (GDPR) op zich te nemen voor de verwerking van Instagram Insights en om alle verplichtingen in het kader van de AVG (GDPR) na te komen met betrekking tot de verwerking van pagina-inzichten.

  3. Twitter

   U kunt onze Twitter-account vinden op: https://twitter.com/GetYourGuide/

   Voor gebruikers buiten de VS wordt Twitter beheerd door Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Ierland ("Twitter International"). Het privacybeleid van Twitter is te vinden op: https://twitter.com/en/privacy. Daarin vindt u ook informatie over de instellingsmogelijkheden voor uw Twitter-account.

   Wij wijzen u erop dat Twitter International ook persoonsgegevens doorgeeft aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte waarvoor geen besluit van de Europese Commissie inzake adequaatheid bestaat. Voor zover een dergelijke doorgifte plaatsvindt, zal Twitter de door de EU-Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen gebruiken.

   Wij maken ook gebruik van de Twitter Analytics-functie. In het kader van deze functie ontvangen wij van Twitter International niet-persoonlijke informatie over het gebruik van ons account. Deze informatie stelt ons in staat om de doeltreffendheid van onze Twitter-activiteiten te analyseren en te optimaliseren. De verwerking die in deze context plaatsvindt, is gebaseerd op ons legitieme belang om onze Twitter-activiteiten te optimaliseren (art. 6 lid 1 letter f AVG (GDPR).

  4. Pinterest

   U kunt onze Pinterest pagina vinden op: https://www.pinterest.com/GetYourGuide/

   Pinterest wordt beheerd door Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland ("Pinterest"). Het privacybeleid van Pinterest is te vinden op: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

   Wij wijzen u erop dat Pinterest ook persoonsgegevens doorgeeft aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte waarvoor geen besluit inzake adequaatheid van de EU-Commissie bestaat. Voor zover een dergelijke doorgifte plaatsvindt, zal Pinterest passende maatregelen inzake gegevensbescherming nemen, zoals door het aangaan van de door de EU-Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Pinterest.

   Tenslotte ontvangen wij van Pinterest niet-persoonlijke informatie en analytics over het gebruik van ons account. Deze informatie stelt ons in staat om de effectiviteit van onze Pinterest activiteiten te analyseren en te optimaliseren. De verwerking die in dit kader plaatsvindt, is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om onze Pinterest-activiteiten te optimaliseren (art. 6 lid 1 letter f AVG (GDPR)).

  5. YouTube

   U kunt onze YouTube-pagina vinden op: https://www.youtube.com/GetYourGuide/

   YouTube wordt beheerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). U kunt het privacybeleid van Google Ierland vinden op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. Daarin vindt u ook informatie over de instellingsmogelijkheden voor uw Google-account. Houd er rekening mee dat uw Google-account kan worden gebruikt voor verschillende Google-diensten (bijv. Gmail, YouTube, Google Zoeken) en Google Ierland kan persoonlijke gegevens samenvoegen met betrekking tot de Google-diensten die u gebruikt in overeenstemming met uw Google-account instellingen.

   Houd er a.u.b. rekening mee dat Google ook persoonlijke gegevens doorgeeft aan het in de VS gevestigde Google LLC en dat er geen besluit inzake adequaat van de EU-Commissie is voor de VS.

   Tenslotte ontvangen wij van Google niet-persoonlijke informatie en analytics over het gebruik van ons account of interacties met onze video's. Deze informatie stelt ons in staat om de effectiviteit van onze YouTube-activiteiten te analyseren en te optimaliseren. De verwerking die in deze context plaatsvindt, is gebaseerd op ons legitieme belang om onze YouTube-activiteiten te optimaliseren (art. 6 lid 1 letter f AVG (GDPR)).

  6. LinkedIn

   U kunt ons LinkedIn-account vinden op: https://www.linkedin.com/company/getyourguide-ag/

   Voor gebruikers die zich in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland bevinden, wordt LinkedIn beheerd door LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland ("LinkedIn Ireland"). U kunt de richtlijnen van LinkedIn inzake gegevensbescherming hier vinden: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=organization-guest_footer-privacy-policy. Daarin vindt u ook informatie over de instellingsmogelijkheden voor uw LinkedIn-profiel.

   Wij wijzen u erop dat LinkedIn ook persoonsgegevens doorgeeft aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte waarvoor geen besluit inzake adequaatheid van de EU-Commissie bestaat. Voor zover een dergelijke doorgifte plaatsvindt, maakt LinkedIn gebruik van de modelcontractbepalingen die door de EU-Commissie zijn goedgekeurd. Daarmee samenhangende informatie is te vinden op https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62533?lang=nl.

   Tenslotte ontvangen wij van LinkedIn niet-persoonlijke informatie en analytics over het gebruik van ons account of interacties met onze posts. Deze informatie stelt ons in staat om de effectiviteit van onze LinkedIn-activiteiten te analyseren en te optimaliseren. De verwerking die in dit kader plaatsvindt, is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om onze LinkedIn-activiteiten te optimaliseren (art. 6 lid 1 letter f AVG (GDPR)).

  7. WhatsApp

   U kunt ook contact met ons opnemen met vragen via WhatsApp. WhatsApp wordt beheerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook Ierland"). Het privacybeleid voor WhatsApp is te vinden op: https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea?lang=nl. Daarin vindt u ook informatie over de instellingsmogelijkheden voor uw account.

   Uw persoonsgegevens kunnen ook aan andere Facebook-bedrijven worden verstrekt. Dit kan inhouden dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan de VS en andere derde landen waarvoor geen besluit van de EU-Commissie bestaat inzake adequaatheid. In dat geval zal Facebook de modelcontractbepalingen gebruiken die door de EU-Commissie zijn goedgekeurd. Meer informatie is ook te vinden in het gegevensbeleid van Facebook.

   De verwerking vindt plaats om de door u aan ons verzonden aanvragen te kunnen behandelen (art. 6 lid 1 letter b AVG (GDPR)). Verdere opslag van de gegevens die in het kader van uw aanvraag zijn doorgegeven, is gebaseerd op ons legitieme belang bij een goede documentatie van onze bedrijfsvoering en de waarborging van onze rechtsposities (art. 6 lid 1 letter f AVG (GDPR)). en, indien van toepassing, voor het nakomen van wettelijke verplichtingen (art. 6 lid 1 letter c AVG (GDPR)).

  8. Wedstrijden

   Af en toe organiseren wij ook wedstrijden via onze socialmediasite. Om deel te nemen, moet u bijvoorbeeld commentaar geven op bepaalde inhoud, ons "liken" of ons taggen. Wij verwerken de gegevens die u in dit kader verstrekt om de wedstrijd uit te voeren en de winnaar(s) op de hoogte te brengen (art. 6 lid 1 letter b AVG (GDPR)).

  9. Beheer van social media

   Om het succes van onze socialmedia-activiteiten te meten, registreren we ook wanneer we worden getagd op social media netwerken. In dit kader verwerken wij ook informatie over de mensen die ons taggen. De verwerking die in deze context plaatsvindt, is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om onze socialmedia-activiteiten te optimaliseren (art. 6 lid 1 letter f AVG (GDPR)).

   Voor dit doel gebruiken we de Curalate tool die wordt geleverd door Curalate, Inc. gevestigd in de VS. Wij wijzen u erop dat er voor de VS geen besluit inzake adequaatheid van de EU-Commissie bestaat. Daarom hebben wij de door de EU-Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen gesloten met Curalate Inc. in overeenstemming met art. 46 lid 2 letter c AVG (GDPR)).

  10. Analyse van onze socialmedia-activiteiten

   We evalueren ook het succes van onze socialmediaposts. We analyseren hoe vaak er op individuele posts wordt geklikt. Voor dit doel maken we gebruik van de diensten van Looker Data Sciences, Inc. gevestigd in de VS. De gegevensverwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om ons bereik en het succes van onze social media-activiteiten te analyseren. Er bestaat geen besluit van de EU-Commissie inzake adequaatheid voor de VS. Daarom hebben wij de door de EU-Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen gesloten met Looker Data Sciences, Inc. op grond van Art. 46 lid 2 letter c AVG (GDPR)). Aan de andere kant gebruiken wij Google Analytics voor deze doeleinden (zie het afzonderlijke gedeelte over Google Analytics).

 16. CRM-systeem

  Om onze klantenrelaties te beheren, slaan wij uw persoonsgegevens op in ons CRM-systeem. Dit stelt ons in staat om eventuele vragen gericht te beantwoorden en u binnen het toegestane kader contextuele reclame toe te sturen. De verwerking die in dit kader plaatsvindt, is gebaseerd op ons legitieme belang bij het beheren van onze klantrelaties, art. 6 lid 1 letter f AVG (GDPR). Voor dit doel maken wij gebruik van de diensten van de provider Braze, Inc. gevestigd in de VS ("Braze"). Voor de VS bestaat er geen besluit van de EU-Commissie inzake adequaatheid. Daarom hebben wij met Braze de door de EU-Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen gesloten overeenkomstig art. 46 lid 2 letter c AVG (GDPR).

 17. Productontwikkeling

  Wij verwerken onze klantgegevens ook om onze producten voortdurend verder te ontwikkelen. Daarbij maken wij gebruik van pseudonieme profielen om te analyseren hoe onze producten en onze reclame door bepaalde doelgroepen worden ontvangen. Uw gegevens worden verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze producten te verbeteren en het succes van onze bedrijfsvoering te meten (art. 6 lid 1 letter f AVG (GDPR). Waar nodig zullen wij u ook om toestemming vragen (art. 6 lid 1 letter a AVG (GDPR)). Toestemming die u voor dit doel hebt gegeven kunt u te allen tijde herroepen met werking voor de toekomst. Hiertoe kunt u bijvoorbeeld contact met ons opnemen via de bovenstaande contactgegevens. Een herroeping heeft geen gevolgen voor de verwerking die tot uw herroeping heeft plaatsgevonden.

 18. Personalisering van de inhoud van de website

  Wij verwerken uw gegevens ook om gepersonaliseerde inhoud op onze website weer te geven. De rechtsgrondslag hiervoor is ons gerechtvaardigd belang om u tours en activiteiten te tonen die voor u relevant zijn, art. 6 lid 1 letter f AVG (GDPR)).

 19. Sollicitaties voor tewerkstelling

  Als u rechtstreeks bij ons solliciteert of, indien van toepassing, via een headhunter, verwerken wij uw sollicitatiedocumenten en de daarin opgenomen informatie met het oog op de verwerking van uw sollicitatie of de beslissing over het aangaan van een arbeidsverhouding. Verdere gegevens verwerken wij in het kader van eventuele sollicitatiegesprekken. De gegevensverwerking vindt plaats op de rechtsgrondslag van § 26 lid 1, 3 van de Duitse uitvoeringswet GDPR (BDSG).

  Indien wij u helaas geen functie kunnen aanbieden, worden uw sollicitatiedocumenten in de regel zo lang als na afsluiting van de desbetreffende sollicitatieprocedure noodzakelijk is bewaard om vragen in verband met uw sollicitatie te kunnen beantwoorden. Verdere opslag kan plaatsvinden indien dit noodzakelijk is voor het leveren van bewijs, in het bijzonder voor de verdediging, bewering of handhaving van vorderingen (art. 6 lid 1 letter f AVG (GDPR).

  Voor het overige zullen wij uw gegevens van aanvragers alleen opslaan als u daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven (art. 6 lid 1 letter a GDPR). Wij zullen u dan ook regelmatig informeren over interessante functies bij ons. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Hiertoe kunt u bijvoorbeeld contact met ons opnemen via de bovenstaande contactgegevens. Een herroeping heeft geen gevolgen voor de verwerking die tot uw herroeping heeft plaatsgevonden.

  Voor ons applicatiebeheer maken wij gebruik van een dienst van Greenhouse Software, Inc, gevestigd in de VS. Wij wijzen u erop dat er voor de VS geen besluit inzake adequaatheid van de EU-Commissie bestaat. Daarom hebben wij de door de EU-Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen gesloten met Greenhouse Software, Inc. op grond van art. 46 lid 2 letter c AVG (GDPR)).

  1. Uw reis boeken

   Voor het boeken van de reis in het kader van het sollicitatiegesprek maken wij gebruik van de diensten van Pana Industries, Inc, gevestigd in de Verenigde Staten. Wij wijzen u erop dat er voor de VS geen besluit inzake adequaatheid van de EU-Commissie bestaat. Daarom hebben wij de door de EU-Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen gesloten met Pana Industries, Inc. op grond van art. 46 lid 2 letter c AVG (GDPR)).

  2. Benaderen via professionele sociale netwerken

   Wij behouden ons ook het recht voor om u via professionele sociale netwerken te benaderen met betrekking tot vacatures bij ons, indien u via uw profielinstellingen hebt aangegeven dat u ervoor openstaat om in dit verband te worden benaderd. In dit kader verwerken wij ook uw bij dit netwerk gedeponeerde gegevens. De verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om geschikte kandidaten te benaderen (art. 6 lid 1 letter f AVG (GDPR)).

  3. Enquêtes

   Indien van toepassing, nodigen wij u uit om deel te nemen aan een enquête nadat de sollicitatieprocedure is voltooid. Wij verwerken de gegevens die u in dit kader verstrekt op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze sollicitatieprocedures te verbeteren (art. 6 lid 1 letter f AVG (GDPR)). Voor dit doel maken we gebruik van een dienst die wordt geleverd door Trustcruit, een bedrijf gevestigd in Zweden.

  4. Coderingstests

   Om de geschiktheid van een sollicitant voor bepaalde functies op codeergebied te bepalen, gebruiken wij tests die worden geleverd door Codility Limited, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, samen met hun infrastructuur. De verwerking is noodzakelijk voor de beslissing over het aangaan van een arbeidsverhouding (§ 26 lid 1 van de Duitse uitvoeringswet GDPR (BDSG).

 20. Doorgeven van gegevens

  Buiten de beschreven gevallen worden uw persoonsgegevens zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming alleen in de volgende gevallen doorgegeven:

  • Indien het noodzakelijk is voor de opheldering van een illegaal gebruik van onze diensten of voor gerechtelijke vervolging, worden persoonsgegevens doorgegeven aan de wetshandhavingsautoriteiten en, indien nodig, aan benadeelde derden. Dit gebeurt echter alleen als er concrete aanwijzingen zijn van onwettig of onrechtmatig gedrag. Een doorgifte kan ook plaatsvinden indien dit dient ter handhaving van gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten. Wij zijn ook wettelijk verplicht om op verzoek informatie te verstrekken aan bepaalde overheidsinstanties. Dit zijn wetshandhavingsinstanties, autoriteiten die beboetbare administratieve overtredingen vervolgen en de belastingdienst.

   Deze gegevens worden verstrekt op basis van ons gerechtvaardigd belang om misbruik te bestrijden, strafbare feiten te vervolgen en vorderingen veilig te stellen, te doen gelden en af te dwingen en op voorwaarde dat uw rechten en belangen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens niet worden geschonden, art. 6 lid 1 letter f AVG (GDPR) of op grond van een wettelijke verplichting op grond van art. 6 lid 1 letter c AVG (GDPR).

  • Wij maken persoonsgegevens bekend aan accountants, boekhoudkundige dienstverleners, advocaten, banken, belastingadviseurs en soortgelijke instanties voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten (art. 6 lid 1 letter b AVG (GDPR) of de goede werking van ons bedrijf (art. 6 lid 1 letter f AVG (GDPR) of wij hiertoe verplicht zijn (art. 6 lid 1 letter c AVG (GDPR).
  • Wij vertrouwen op contractueel verbonden derde bedrijven en externe dienstverleners ("verwerkers") om de diensten te verlenen. In dergelijke gevallen worden persoonsgegevens doorgegeven aan deze verwerkers om hen in staat te stellen de verwerking voort te zetten. Deze verwerkers worden zorgvuldig geselecteerd en regelmatig door ons gecontroleerd om ervoor te zorgen dat uw rechten en vrijheden worden beschermd. De verwerkers mogen de gegevens alleen gebruiken voor de door ons gespecificeerde doeleinden en zijn ook contractueel door ons verplicht om uw gegevens uitsluitend te behandelen in overeenstemming met dit privacybeleid en de Duitse wetgeving inzake gegevensbescherming.

   De overdracht van gegevens aan verwerkers vindt plaats op basis van art. 28 lid 1 AVG (GDPR).

  • In het kader van de verdere ontwikkeling van ons bedrijf kan het voorkomen dat de structuur van GetYourGuide Deutschland GmbH verandert door het wijzigen van de rechtsvorm, het oprichten, kopen of verkopen van dochterondernemingen, delen van het bedrijf of onderdelen. Bij dergelijke transacties worden klantgegevens samen met het over te dragen deel van het bedrijf doorgegeven. Wanneer persoonlijke gegevens in de hierboven beschreven mate aan derden worden doorgegeven, zullen wij ervoor zorgen dat dit gebeurt in overeenstemming met dit privacybeleid en de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming.

   Elke openbaarmaking van persoonsgegevens wordt gerechtvaardigd door het feit dat wij een legitiem belang hebben om onze bedrijfsvorm zo nodig aan te passen aan de economische en juridische omstandigheden (art. 6 lid 1 letter f AVG (GDPR)).

 21. Geautomatiseerde individuele besluiten of profileringsmaatregelen

  Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingsprocessen om een besluit of profilering tot stand te brengen.

 22. Het wissen van uw gegevens

  Wij wissen of anonimiseren uw persoonsgegevens zodra deze niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor wij deze overeenkomstig de bovenstaande paragrafen hebben verzameld of gebruikt. Wij blijven uw gegevens ook bewaren indien wij daartoe om wettelijke redenen verplicht zijn of indien de gegevens voor langere tijd nodig zijn voor strafrechtelijke vervolging of om rechtsvorderingen veilig te stellen, te doen gelden of af te dwingen.

  Als u uw gebruikersaccount verwijdert, wordt uw profiel volledig en permanent verwijderd. Wij zullen echter reservekopieën van uw gegevens bewaren voor zover en voor zolang deze gegevens vereist zijn om wettelijke redenen of voor strafrechtelijke vervolging of om rechtsvorderingen veilig te stellen, te doen gelden of af te dwingen.

  Indien gegevens om wettelijke redenen moeten worden bewaard, zal de verwerking worden beperkt. De gegevens zijn dan niet meer beschikbaar voor verder gebruik.

  Opslag buiten de contractuele relatie is gebaseerd op onze voornoemde legitieme belangen volgens art. 6 lid 1 letter f AVG (GDPR)).

 23. Uw rechten als betrokken datasubject

  U hebt de hieronder beschreven rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u hier, per post of per e-mail op bovenstaand adres een verzoek indienen.

  1. Recht op toegang tot informatie

   U hebt het recht om desgewenst te allen tijde informatie van ons te ontvangen over de persoonsgegevens die wij verwerken en die u betreffen, voor zover en onder de voorwaarden van art. 15 AVG (GDPR) en § 34 van de Duitse uitvoeringswet GDPR (BDSG).

  2. Recht op correctie van onjuiste gegevens

   U hebt het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens meteen te corrigeren als die onjuist zijn.

  3. Recht op wissen

   U hebt het recht om op elk moment, op verzoek, informatie van ons te ontvangen over de persoonsgegevens die wij verwerken en die u betreffen, voor zover en onder de voorwaarden van art. 15 AVG (GDPR) en § 34 van de Duitse uitvoeringswet GDPR (BDSG). U hebt het recht om te eisen dat wij de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, wissen onder de voorwaarden die zijn beschreven in art. 17 AVG (GDPR) en § 35 van de Duitse uitvoeringswet GDPR (BDSG). Deze voorwaarden voorzien met name in een recht op wissen als de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt, alsmede in gevallen van onrechtmatige verwerking, het bestaan van een bezwaar of het bestaan van een verplichting tot wissen op grond van het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaraan wij zijn onderworpen.

  4. Recht op beperking van de verwerking

   U hebt het recht om te eisen dat wij de verwerking beperken in overeenstemming met art. 18 AVG (GDPR). Dit recht bestaat met name indien de juistheid van de persoonsgegevens tussen de gebruiker en ons wordt betwist, voor de duur die de verificatie van de juistheid vereist, alsmede in het geval dat de betrokkene verzoekt om een beperkte verwerking in plaats van het wissen in het geval van een bestaand recht op wissen; voorts in het geval dat de gegevens niet langer nodig zijn voor de door ons nagestreefde doeleinden, maar de gebruiker deze nodig heeft voor de indiening, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, alsmede indien de succesvolle uitoefening van een bezwaar nog steeds tussen ons en de gebruiker wordt betwist.

  5. Recht op gegevensportabiliteit

   U hebt het recht om van ons de op u betrekking hebbende persoonsgegevens te ontvangen die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat in overeenstemming met art. 20 AVG (GDPR).

  6. Recht om bezwaar te maken

   U hebt het recht om te allen tijde, op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die onder meer wordt uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 letter e of f AVG (GDPR), in overeenstemming met art. 21 AVG (GDPR). Wij zullen dan stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

  7. Recht van beroep

   U hebt het recht om in geval van klachten contact op te nemen met een toezichthoudende autoriteit van uw keuze.

  8. Gegevensverwerking bij de uitoefening van uw rechten

   Tot slot willen wij u erop wijzen dat wij de door u verstrekte persoonsgegevens verwerken bij de uitoefening van uw rechten op grond van art. 15 tot en met 22 van de AVG (GDPR) met het oog op de uitvoering van deze rechten en om daarvan bewijs te kunnen leveren. Deze verwerking is gebaseerd op de rechtsgrondslag van art. 6 lid 1 letter c AVG (GDPR) in combinatie met art. 15 tot 22 AVG (GDPR) en § 34 lid 2 van de Duitse uitvoeringswet GDPR (BDSG).

 24. Wijzigingen van dit privacybeleid

  De actuele versie van dit privacybeleid is altijd beschikbaar op https://www.getyourguide.com/privacy_policy.

  Status per: 6 april 2021